ઉષા ગુપ્તા – જીવન આને કહેવાય

– ફીરોજ ખાન આજે 87 વર્ષના ‘દાદી’ ઉષાબહેન ગુપ્તાની વાત કરવી છે, આટલી જૈફ વયે પણ તેઓ બીઝનેસ કરે છે અને તેઓને મળતાં નફાના પૈસામાંથી ગરીબોની સેવા કરે છે. છેલ્લા…

રમણ પાઠક – એક બહેનના ભાઈ તરીકે

“મારો ભાઈ તે મારો ભાઈ... પણ નકરો ભાઈ નહીં, મીત્ર અને માર્ગદર્શક. અમારી તમામ ફરીયાદોને સાંભળનાર. એનો ઉકેલ લાવનાર. અમારા કોઈ કામમાં ટાઢ–તડકો–વરસાદ કશું ન ગણકારે.....” Continue reading "રમણ પાઠક…

મૃત્યુ પછીની વીધીઓમાં પરીવર્તન શા માટે થતું નથી?

મરનારના પરીવારને હુંફ/સાંત્વનાની જરુર હોય કે દેખાડો કરવાની? માત્ર દેખાડો કરવો ઉચીત છે? લોકો શું કહેશે એની ચીંતામાં રીવાજોનો ત્રાસ સહન કરવો ઉચીત છે? Continue reading "મૃત્યુ પછીની વીધીઓમાં પરીવર્તન…

હનીમુન ઉપર જવાના ફાયદા–ગેરફાયદા

હનીમુન એ એક વૈજ્ઞાનીક, સાંસ્કૃતીક, ઈમોશનલ, સોશીયલ ફીનૉમીનન છે. હનીમુનના કેટલાક દેખીતા ફાયદાઓની સામે કેટલાક ગેરફાયદા પણ છે. હનીમુનના રીવાજનો ઉત્કૃષ્ટ ઉપયોગ કેટલીક વાતો ધ્યાનમાં રાખવાથી થઈ શકે છે. Continue…

પેરીયાર રામાસામીનું શું યોગદાન છે?

પેરીયાર રામાસામી [જન્મ : 17 સપ્ટેમ્બર, 1879]નું પુરું નામ શું છે? ‘પેરીયાર’નો શાબ્દીક અર્થ શું છે? સામ્યવાદીઓ/નારીવાદીઓ/તર્કવાદીઓ/તમીલ રાષ્ટ્રભક્તો શા માટે તેમનું સન્માન કરે છે? Continue reading "પેરીયાર રામાસામીનું શું યોગદાન…

રમણ – એક ચાહવા જેવો માણસ 

રમણને માણસમાં રસ. મનુષ્યને મનુષ્ય તરીકે જુએ એમાં રમણને રસ. એ કારણે રમણ રસેલ, માર્ક્સ, નર્મદ કે રજનીશની નજીક વધારે લાગે. કદાચ એ બધાથી રમણ એક ડગલું આગળ પણ હશે...!!Continue…

રાજદ્વારી છેતરપીંડી

શું અધ્યાત્મ અને ધર્મ જેવી ઉદાત્ત ભાવનાઓ વીકૃત કરીને ધર્માચાર્યો લોકોને છેતરી રહ્યા છે? તે જ રીતે રાષ્ટ્રભક્તી, રાષ્ટ્રસેવાના નામે રાજકારણીઓ પણ લોકોની સાથે છેતરપીંડી કરે છે? Continue reading "રાજદ્વારી…

પુરુષ નપુંસક છે એવું કઈ રીતે જાણી શકાય?

સામાન્ય વ્યક્તીઓ અને ઘણા તબીબોને પણ ખબર નથી હોતી એવા આ સંવેદનશીલ વીષય અંગે 6 પ્રશ્નોના વૈજ્ઞાનીક માળખામાં સમાવીષ્ટ થઈ શકે તેટલી સ્પષ્ટતા સાથે ડૉ. મુકુલ ચોકસીએ ઉત્તરો આપ્યા છે. Continue…

જેમ્સ સીમ્પસન

સંપુર્ણ શરીર અને કદાવર બાંધાવાળા યોદ્ધાના ‘સ્પાર્ટન ડેથ રેસ’માં હાજાં ગગડી જવાના બનાવો બન્યા છે. ત્યારે બન્ને પગ ગુમાવનાર દૃઢ મનોબળવાળા એક સૈનીકે આ પડકારજનક સ્પર્ધામાં ભાગ લઈ પ્રેરણાત્મક દૃષ્ટાંત…