ભુખ્યાઓને અન્ન પીરસનાર: અઝહર મસ્કુકી

માનવતાના નેક કાર્યો કરવા માટે અન્યને પ્રેરણા મળે તે માટે ભાઈશ્રી અઝહર મસ્કુકીની વાત પ્રસ્તુત છે... Continue reading "ભુખ્યાઓને અન્ન પીરસનાર: અઝહર મસ્કુકી"

નાસ્તીકતા : બુદ્ધીમત્તા અને માનવવાદનો પર્યાય

આ વીષય પરનાં કેટલાંક મંતવ્યો, વ્યાખ્યા, આક્રોશ, વેદના અને સૈદ્ધાંતીક વીશ્લેષણ પ્રસ્તુત છે… Continue reading "નાસ્તીકતા : બુદ્ધીમત્તા અને માનવવાદનો પર્યાય"

નેટ્રીસીડે (Natricidae) અને હોમલોપસીડે (Homalopsidae) કુટુંબના ચાર સાપ

(38) લીલવો, લીલો સાપ, લીલુ ગેંડુ, (39) ડંડુ, ડુંડવાળુ, જળસાપ, પાણીનો સાપ, (40) શ્વાનમુખી જળ સાપ, શ્વાનમુખી ડેડું અને (41) કળણનો સાપ, કીચડીયો, કાદવનો સાપની સચીત્ર જાણકારી પ્રસ્તુત છે... Continue…

સદગુણોની પુર્ણતા એ જ માનવતાની સીદ્ધી

ઈશ્વરનો ભક્ત, ઈશ્વરનો દાસ સદગુણ–સમ્પન્ન હોય છે? આપણામાં માનવતાની, સદગુણોની વૃદ્ધી શા માટે થતી નથી? સદગુણ કોને કહેવા, દુર્ગુણ કેમ ઓળખવા એ આપણે જાણીએ છીએ? Continue reading "સદગુણોની પુર્ણતા એ…

અખબારી સ્વાતન્ત્રતા – જીવંત લોકશાહી માટે આવશ્યક છે

ભારતીય બંધારણમાં કાયદાનું શાસન, લોકશાહી, ધર્મનીરપેક્ષતા, સ્વાતંત્ર્ય, ન્યાયના મુલ્યો સમાયેલા છે; છતા આપણો દેશ જાણે બંધારણીય મુલ્યોથી દુર થઈ રહ્યો હોય તેમ નથી લાગતું? Continue reading "અખબારી સ્વાતન્ત્રતા – જીવંત…

‘ક્રાંતીકારી મુળનીવાસી જનનાયક કૃષ્ણ’ ઈ.બુકનો આવકાર

‘ક્રાંતીકારી મુળનીવાસી જનનાયક કૃષ્ણ’ ઈ.બુકનો આવકાર –રમેશ સવાણી કૃષ્ણને વિષ્ણુના અવતાર ઘોષિત કરવા પાછળ શું કાવતરું હતું? શું કૃષ્ણ વીષ્ણુનો અવતાર હતા? માખણચોર હતા? આર્ય હતા? ચારવર્ણની વ્યવસ્થા કરનાર હતા?…

એ બે ન બને : સત્તા અને સાહીત્ય

કોઈ પદ કે ઈનામ મેળવવાની આકાંક્ષા હોવાને કારણે ચુપ રહેવું કે ચાપલુસી કરવી એમાં સર્જકધર્મ છે? એવા સાહીત્યકારોનું સર્જનમુલ્ય કેટલું? સાહીત્ય માત્ર અર્થમુલ્ય, રંજનમુલ્યમાં જ બધી પ્રાપ્તી અનુભવવાની છે? Continue…

કીચડમાં કમળ – શ્વેતા કટ્ટી

કેટલાક લોકો તેમને સારું વાતાવરણ અને સુવીધાઓ મળી ન હોવાનું જણાવી પોતાની સ્થીતીને કોસે છે. તેવા લોકો માટે આજે કીચડમાં ખીલેલા કમળ ‘શ્વેતા કટ્ટી’ની વાત પ્રસ્તુત છે.  Continue reading "કીચડમાં…

ઈશ્વર, શ્રદ્ધા, અન્ધશ્રદ્ધા અને આત્મશ્રદ્ધા

લેખકે ઉદાહરણો અને પોતાના અનુભવ સહીત ‘ઈશ્વર, શ્રદ્ધા, અન્ધશ્રદ્ધા અને આત્મશ્રદ્ધા’ વીશે કરેલ વાત અત્રે પ્રસ્તુત છે... Continue reading "ઈશ્વર, શ્રદ્ધા, અન્ધશ્રદ્ધા અને આત્મશ્રદ્ધા"

Memoirs of Cat Quotations – બીલાડીની આત્મકથાના વીચારપ્રેરક વાક્યો

ક્રાંતીકારી વીચારક એમ. એન રોયે દહેરાદુનની જેલમાં એક બીલાડીનું બચ્ચું સાથે રમતાં રમતાં લખેલ  ‘Memoirs of Cat’ અંગ્રેજી પુસ્તકનો ગુજરાતી ભાવાનુવાદ ‘બીલાડીની આત્મકથા’ના વીચારપ્રેરક વાક્યો પ્રસ્તુત છે... Continue reading "Memoirs of Cat Quotations – બીલાડીની આત્મકથાના…