ઉપચારની ભ્રામકતા

ડૉક્ટરોનો પણ ડૉક્ટર અને ‘દૈવી અંશ’ ધરાવતો સુરતનો ભગત બીલકુલ અસમ્બન્ધીત નીદાન કરીને મારણ/તારણ મુઠના ઉપચારો કરે છે. શું દૈવી શક્તીની મદદથી કોઈની કોઈ પણ સમસ્યાઓનો ઉકેલ શક્ય છે? એ…

ત્યાગનો દમ્ભ બડો વીચીત્ર હોય છે

સુગંધ આપવા માટે ફુલોને દીક્ષા લેવી પડે છે? સૌંદર્ય બતાવવા માટે ફુલોને મેક–અપ કરવો પડે છે? પવીત્ર જીવન જીવવાના બહાને શા માટે પરાવલમ્બી અને અપ્રાકૃતીક જીવન જીવવાનો માર્ગ પસન્દ કરવો?…

ભારતમાં જ્ઞાન વીકાસનો ઈતીહાસ

અશોકસ્તંભ – વૈશાલી, સમ્રાટ અશોકનું સ્મારક (ઈ.સ. પુ. 272–231) 5 ભારતમાં જ્ઞાન વીકાસનો ઈતીહાસ –ડૉ. બી. એ. પરીખ [આ લેખમાળાનો ચોથો લેખ (https://govindmaru.com/2019/06/24/dr-parikh-11/ )ના અનુસન્ધાનમાં..] એ નોંધવાની બાબત છે કે જ્યાં…

પાંચ વર્ષની બાળકીને ચીકની ચમેલી કોણ બનાવે છે?

ચાઈલ્ડ આર્ટીસ્ટ પાસે દીવસના અમુક જ કલાક કામ કરાવી શકે એવો કાનુન છે; પણ ડેઈલીશોપમાં કામ કરતાં બાળકલાકારો દીવસના દસથી બાર કલાક સેટ પર હોય છે. શું એમની મમ્મીઓ ત્યાં…

વૈજ્ઞાનીક અભીગમનો ઉલ્લેખ ભારતીય બન્ધારણમાં શા માટે?

ભારતીય બંધારણના અનુચ્છેદ 14, 15 અને 51–Aમાં શું છે? ભારતમાં યોજાતી ચુંટણીઓના ઉમેદવારના વીજય પરાજય સાથે કાર્યકારણનો કોઈ સમ્બન્ધ હોય છે? જો કોઈ ઉમેદવાર પોતાની જીત માટે ઈશ્વર, દરગાહ કે…

ગરુડપુરાણ – એક બકવાસ

ગરુડપુરાણ એક જાડો ‘મહાગ્રંથ' છે જેમાં 16 અધ્યાય છે અને સ્વર્ગ તથા નરકની સ્ટુપીડ કપોળકલ્પીત વાતો છે. આ બધું વાંચીને મને પ્રશ્ન એ થાય છે કે સ્વયં વીષ્ણુ ભગવાન, પુરાણ લખનાર…

વૈવીધ્યસભર દર્દો

સુરતના એક ભગત પાસે દર્દીઓ સાવ અક્કલ વગરના સવાલો લઈને આવ્યા હતા. જેમાં (1) કૌટુમ્બીક સવાલો, (2) શારીરીક રોગના સવાલો, (3) આર્થીક સવાલોઅને (4) શારીરીક રોગના સવાલો હતા. દર્દીઓના દ્વેષ,…

વૈજ્ઞાનીક થવાની ક્ષમતા ધરાવતા કુમળા માનસનેવૈરાગ્યની ધુન લગાડવાનું કામ થઈ રહ્યું છે

આપણા યુવાનોમાં વૈજ્ઞાનીક થવાની ક્ષમતા છે; પણ તે સાધુ થઈ જાય છે. અધ્યાત્મના નામે તેઓ યુક્તી–પ્રયુક્તીથી વીજ્ઞાનનો વીરોધ કરવામાં લાગી જાય છે અને પ્રજાને, ભક્તને પશ્ચીમના ભૌતીકવાદ પ્રત્યે ઘૃણા કરાવીને…

વીજ્ઞાનમાં નવજાગૃતી કાળ અને આધુનીક યુગનો આરંભ

ગેલેલીયો (1564–1642) આઈઝેક ન્યુટન (1642) 4 વીજ્ઞાનમાં નવજાગૃતી કાળ અને આધુનીક યુગનો આરંભ –ડૉ. બી. એ. પરીખ (આ લેખમાળાનો તૃતીય લેખ https://govindmaru.com/2019/06/03/dr-parikh-10/ ના અનુસન્ધાનમાં..) પરમ્પરાવાદ, ધર્મ–ચર્ચના આગ્રહો વીરુદ્ધ નવા વીચારોના…

બકરાંની આહુતી માંગે છે!

ઝુપડીમાં રહેતાં ઉષાબહેન, બીજાને મકાન સુખ કઈ રીતે  અપાવતા હતાં? ઉષાબહેન કહે એટલે માતાજી દોડીને કામ કરી આપે? શું માતાજી બકરાની બલી માંગે? શું માતાજી વાંઢાને પત્ની અપાવી શકે? શું…