‘માનવવાદ’ના સીદ્ધાંતો અને મુલ્યો

શું ‘માનવવાદ’ કોઈ સીદ્ધાંત કે પંથ છે? માનવવાદી વીચારમાંથી શું પ્રગટ થયું? ચાલો, ત્યારે સતત વીકસતા ‘માનવવાદ’ના કેટલાક ચોક્કસ સીદ્ધાંતો અને મુલ્યોથી અવગત થઈએ. ‘માનવવાદ’ના સીદ્ધાંતો અને મુલ્યો –પોલ કૃર્ત્ઝ…

‘ઈશ્વરનો ઈન્કાર’ પુસ્તકનો નીચોડ શું?

નીરીશ્વરવાદી નરસીંહભાઈ પટેલે લોકોની ધાર્મીક ભાવનાને ઠેસ ન પહોંચે તેવા તર્કશુદ્ધ અને તત્ત્વચીંતનભર્યા અજોડ મુલ્યવાન વીચારો ‘ઈશ્વરનો ઈન્કાર’ પુસ્તકમાં ઈ.સ. 1934માં લખ્યા હતા. તે પુસ્તકની ઈ.બુકની પ્રસ્તાવના લેખક રમેશ સવાણી,…

વર્તમાનમાં બળવાખોરી અને ભવીષ્યમાં લાગણીઓનું અંતર!

આખા ગામ સાથે સુમેળતાથી વર્તતા ટીનએજર્સ મા–બાપ સાથે ઉશ્કેરાટથી માંડીને ઉદ્ધતાઈ પર ઉતરી આવતા હોય છે અને કારણ માત્ર એક ‘હું જે ઈચ્છું એ પ્રમાણે કરતા નથી અથવા કરવા દેતા…

(33) સાપની ઉપયોગીતા અને (34) દરીયાના સાપ

સાપનાં સાચા અસ્તીત્વથી આપણે ઘણી બધી રીતે અજાણ છીએ. સાપની સાચી ઉપયોગીતા આપણે જાણતા નથી. જેથી સાપની ઉપયોગીતા અને દરીયાઈ સાપના પ્રકારો, તેની જીવની અને તેના વીષની ઘાતકતા અંગે આજે…

સરળ અને સ્પષ્ટ તત્ત્વજ્ઞાન

કેવા પ્રકારનું અને કેવી વીચારસરણીવાળું તત્ત્વજ્ઞાન હોવું જોઈએ? તેમાં શાનો સમાવેશ થવો જોઈએ? તે અંગે પરમ આદરણીય કેદારનાથજીની ઈચ્છા જાણીએ. સરળ અને સ્પષ્ટ તત્ત્વજ્ઞાન –કેદારનાથજી આત્મસંતોષ, આત્મજ્ઞાન, બ્રહ્મજ્ઞાન, શાંતી, મોક્ષ…

(15) સમાજના આગેવાનોને અને (16) બીજાની પાસે આપણે શા માટે જઈએ છીએ?

સમાજના આગેવાનો કેવા હોવો જોઈએ? તમે બીજાની સહાય લેવાની ચેષ્ટા કરો છો કે બીજાને સહાય કરવાની ચેષ્ટા કરો છો? દરેક વ્યક્તી પોતપોતાનું સ્થાન રોકીને રહી શકે એવો એનો હક્ક સમાજ…

વળગાડમાં ખપાવાતા ઉન્માદના સ્વરુપને ઓળખીએ

વધુ પડતો ઉન્માદ, વધારે પડતું બોલવું, હલનચલન કરવું, કયારેક આક્રમક બનવું, ગુસ્સો કરવો તો ક્યારેક રડી પડવું, પ્રચંડ શક્તીનો સંચાર તથા પાવરફેઈલ્યોરનો વારંવાર અનુભવ કરતાં લોકોએ વળગાડના વીષચક્રમાં ફસાવા કરતાં…

(31) સાપ અંગે જાગૃત્તી અને (32) સાપ સંરક્ષણ

આપણે સહુ જાણીએ છીએ કે કોઈ પણ પર્યાવરણીય શીક્ષણની પ્રવૃત્તીનો છેવટનો હેતુ, પર્યાવરણ અને સંરક્ષણ અંગે નક્કર કાર્ય થાય તે માટે જાગૃતી આણવાનો હોય છે. સાપ અંગે જાગૃત્તી અને તેના…

દુરન્દેશી ડૉ. રાજેન્દ્ર ભારુડ

આજે એક એવા ‘વ્યક્તી વીશેષ’ની વાત કરવી છે જે ડૉક્ટર છે, આઈ.એ.એસ. છે અને જીલ્લા કલેક્ટર પણ છે. એમના વીષેનો આ લેખ વાંચીને મને ખાતરી છે કે તમે બધાં કહી…

‘માનવવાદ’ : ત્રીજા વીશ્વની જરુરીયાત

આપણા રાજકારણીઓ દ્વારા કોમી વેરઝેર અને નફરત ફેલાવવામાં આવે છે. આજે આપણે ગરીબી, અજ્ઞાનતા, વસ્તીવીસ્ફોટ, કટ્ટરવાદ અને નસીબવાદી વલણના વીષચક્રમાં ફસાયેલા છીએ ત્યારે ‘માનવવાદી દષ્ટીકોણ’ આ વીષચક્ર તોડવામાં આપણને મદદરુપ…