ધર્મ, આસ્થાના નામે ધન્ધો કરનારા સન્તોથી ચેતો…!

આશારામ અને નારાયણ સાઈ જેવા ઢોંગી સાધુ–સંતો–ગુરુઓ લોકોના તારણહાર બની ને અવતરે છે? ઈશ્વરના સ્થાને બીરાજી ધમધોકાર ધન્ધો કરતા આશારામના ગ્રહો કેવી રીતે ફરી ગયા? મંગલયાન મોકલનારા આપણે અન્ધશ્રદ્ધાને સાઈડ…

વીજ્ઞાનનો ઉદભવ, વીજ્ઞાન અને વૈજ્ઞાનીક પદ્ધતી

ધર્મ તેમ જ ફીલસુફીનું બંધીયાર વાતાવરણ બધાને બન્ધબેસતું કે સાચું લાગતું? નીતી માનવસુખની વીરોધી બની ગઈ છે? ધર્મ અનુસાર પ્રવર્તમાન માન્યતાથી વીરુદ્ધ બળવાખોર વીવાદકોએ રચેલો મત શું કાલ્પનીક તુક્કો હતો?…

દુઃખ નીવારણ શીબીર!

કોઈ સ્વામીજી કાનમાં વેદમન્ત્ર ફુંકીને દુઃખ નીવારણ કરી શકે? બીજમન્ત્રથી પન્દર દીવસમાં કોઈ દરદી કેન્સરમુક્ત, કોઢમુક્ત કે ડાયાબીટીસથી મુક્ત થઈ શકે? નીર્જીવ ચીત્રો જોઈને જ બધી સમસ્યાઓ અને પીડાઓનું નીદાન…

રૅશનાલીઝમ, વૃત્તીઓ અને સદગુણો

રૅશનાલીઝમ, વૃત્તીઓ અને સદગુણો –રમણ પાઠક (વાચસ્પતી) નૈતીક મુલ્યો યા માનવીય સદગુણોના ક્ષેત્રે ધર્મે એવો તો ઈજારો ઠોકી બેસાડ્યો છે કે, જીવન પરત્વેના તર્કપુત તથા વીવેકપુત અભીગમનો ભાવાત્મક અર્થ તથા…

‘વીજ્ઞાનવીકાસ અને ભારતમાં વીજ્ઞાન’ : પ્રાસ્તાવીક

1 પ્રાસ્તાવીક –ડૉ. બી. એ. પરીખ આ બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તીની શરુઆત 14 અબજ વર્ષ પહેલાંથી થઈ એમ વીજ્ઞાનીઓ કહે છે. ક્રમશ: આ બ્રહ્માંડ વીશ્વમાં આકાશ, સુર્ય, ચન્દ્ર, ગ્રહો, પર્વતો, સમુદ્રો, નદીઓ,…

પ્રાચીન ભારતીય સમાજે અદભુત સીદ્ધીઓ આપી છે?

પર્યાવરણની બધી સમસ્યાઓનો ઉકેલ અથર્વેદમાં છે? આજના જગતની ઉપાધીઓ અને મુશ્કેલીઓ પશ્ચીમની સંસ્કૃતીના કારણે છે? આધુનીક જીવનશૈલી માનવજીવન માટે ઘાતક છે? ભારતીય સંસ્કૃતીને સત્ય સંસ્કૃતી કહી શકાય? યુરોપ અને અમેરીકાને…

‘રૅશનલ જીવનયાત્રા’ની ‘લેખમાળા’ અને ‘ઈ.બુક્સ’

દેશ–વીદેશના નીવડેલા રૅશનાલીસ્ટોના જીવન અને કવનમાંથી યુવાપેઢી પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહન પ્રાપ્ત કરે તેવા ઉમદા હેતુથી રૅશનાલીસ્ટ ભાઈ/બહેનની ‘રૅશનલ જીવનયાત્રા’ નામે લેખમાળા અને તેની ‘ઈ.બુક્સ’ પ્રગટ કરવા માટે તેર ‘મુદ્દાઓ’ [………………]…

મુકી હીરો ઉપાડે પાહાણ

ગુઢવાદ એટલે શું? સાચા દીલથી પ્રાર્થના કરવાથી, માત્ર શુભ વીચારો કરવાથી ધાર્યું પરીણામ મેળવી શકાય? આત્મીક સ્પન્દનો એટલે શું? અધ્યાત્મવાદીઓ લોકોને ગેરમાર્ગે દોરી તેઓની વીચારશક્તીને કુંઠીત કરે છે? આવો, ગુઢવાદીઓનું…

ભુત : (ભાગ–2)

કાચની બંધ પેટીમાંથી શું આત્મા બહાર આવી હતી? મૃત્યુ પામેલ વ્યક્તી સાથે પ્રસીદ્ધ પ્રયોગ વીશે શું? ભુતગ્રસ્ત વ્યક્તી અજાણી ભાષામાં કેવી રીતે બોલે છે? ભુતગ્રસ્ત વ્યક્તીમાં રાક્ષસી તાકાત કેવી રીતે…