દાદાદાદીએ ‘બેબીસીટીંગ’ કરવું ફરજીયાત છે?

બાળકોને સાચવવાની પહેલી જવાબદારી એનાં માતાપીતાની છે. વડીલો એમાં માર્ગદર્શન, થોડો ટેકો અને મદદ આપી શકે છે. પરન્તુ તમને પૌત્રપૌત્રી બહું વહાલાં છે, એવું કહીને તેને સાચવવાની દાદાદાદીને ફરજ પડાય?…

ધર્મનો મુળ અર્થ આપણે ભુલી ગયા છીએ…

ધર્મ આપણી રગેરગમાં ભળી ગયો છે. શું ધર્મનો મુળ અર્થ આપણે ભુલી ગયા છીએ? સત્ય, મોરાલીટી, સદવર્તનને આપણે ધર્મ કહીએ છીએ? શ્રીમન્તો હવે ફૅમીલી ડૉક્ટરની જેમ ફેમીલી ગુરુ રાખે છે.…

દુષ્કાળમાં ચન્દનનો વરસાદ!

સુરત જીલ્લાના ઓલપાડ તાલુકાના સરસ ગામે દુષ્કાળમાં ચન્દનનો વરસાદ થયો. શું આ કોઈ ચમત્કાર, બનાવટ કે તરકટ હશે? ‘સત્યશોધક સભા’એ આ વરસાદનું શું ‘પગેરું’ મેળવ્યું? તે જાણવા ‘અભીવ્યતી’ બ્લૉગની મુલાકાત…

વેદોમાં વીજ્ઞાન?

આદ્ય મુળભુત મનાતા વેદો(ધર્મગ્રન્થો)માં બાઈબલ, કુરાનમાં છે તેવી એકસુત્રતા બોધનો ચોક્કસ ઢાળ, આકાર જોવા મળે છે? વહાણો, વીમાનો વીશેની ટૅકનોલૉજી કે સન્દેશાવ્યવહાર માટે ટેલીગ્રાફીનું મીકેનીઝમ વેદકાળમાં હતું? શું વેદોમાં વીજ્ઞાન…

એક વ્યક્તીમાં જેકીલ અને હાઈડ હોઈ શકે?

શું એક જ માણસ એકથી વધુ વ્યક્તીત્વો લઈને જીવતો હોય? તે દરેક વ્યક્તીત્વને પોતપોતાની અલગ ટેવો, ઓળખો... પોતપોતાના અલગ વીચારો, વ્યવહારો હોય? શું તે દરેક વ્યક્તીત્વની એક અલગ જ ‘આઈડેન્ટીટી’…

સમ્ભવીતતા અને પ્રચાર

ભગત–પીર પાસે કોઈ દૈવી શક્તી હોય છે? આપણો સમાજ કઈ ઋગ્ણ દશા ભોગવે છે? આંકડાશાસ્ત્રમાં ભણાવાતો સમ્ભવીતતાના સીદ્ધાંતનો જાણીતો દાખલો અને પંજા–મીંડીના જુગારની સમ્ભવીતતા થકી લેખકશ્રીએ આ લેખમાં શું સમજાવ્યું…

રૅશનાલીસ્ટોએ જાતી નાબુદ કરવા શું કર્યું?

કેટલાક રૅશનાલીસ્ટો સોશીયલ મીડીયા પર લખે છે કે, ‘મને મુર્તીમાં કેદ ભગવાન કે માતાજી કદાચ એટલા નથી નડતાં; પણ આજ મુર્તી કે ભગવાનના નામ પર વીવીધ જાતીઓ થકી ફેલાવાતી અન્ધશ્રદ્ધા–વહેમ…

કેદારનાથનું ‘વીચારદર્શન’

કેદારનાથનું ‘વીચારદર્શન’ –કેદારનાથજી ‘ઈશ્વરેચ્છા કે પ્રારબ્ધાનુસાર બધું બને છે’, ‘બે દીવસની જીન્દગી’, ‘કોઈની આશા કરવામાં અર્થ નથી’, ‘જગતમાં, કોઈ કોઈનું નથી’, ‘આ પણ દીવસો જશે’, ‘શરીર રોગનો ભંડાર’, ‘મરણ કોઈનું…

માસીકત્રયી : 1, 2 અને 3

સ્ત્રીના વરસતા સ્ત્રીત્વ અર્થાત્ ‘માસીક ચક્ર’ અંગે કીશોરાવસ્થામાં યુવતીઓને વૈજ્ઞાનીક જાણકારી પ્રાપ્ત થાય તે માટે ‘28મી મે’ને ‘વીશ્વ માસીક આરોગ્ય વ્યવસ્થાપન દીવસ’ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. ગુજરાતી સાહીત્યના ઈતીહાસમાં કદાચ…

આગાહી ખોટી પુરવાર થાય તેનું શું?

ખોટી આગાહીઓ કરનાર પર કેસ થતા હોય કે કરવા જોઈએ, તો હવામાન વીભાગનીયે પહેલાં કોને ઝપટમાં લેવા જોઈએ? – યુ આર રાઈટ, જ્યોતીષીઓને. અમુક જ્યોતીષીઓને કોઈ કંઈ પુછે નહીં તોયે…