જાતીવાદ અને તેની જન્મદાતા વર્ણવ્યવસ્થાનો અંત ક્યારે?

ભારત દેશ આઝાદ થવા છતાંય પ્રજા સ્વતન્ત્ર થઈ? સામાજીક વર્ણ–જાતીવાદે પેદા કરેલા ઉંચનીંચના વ્યવહારોની નાગચુડ બેડીઓમાંથી મુક્ત થઈ? તો હવે કરવું શું? કોઈ ઉપાય છે? Continue reading "જાતીવાદ અને તેની…

બદલો ભલા –બુરાનો

શું પાપપુણ્યના કે કર્મના બદલાનો સીદ્ધાંત અને પુર્વજન્મ–પુનર્જન્મનો સીદ્ધાંત કામ કરે છે? શું આપણા પુર્વજ સમાજધુરન્ધરોએ કપોળકલ્પનાઓ ચલાવી, બીનપાયાદાર સીદ્ધાંતોને સત્ય તરીકે ઠોકી બેસાડ્યા? શું કુદરતમાં માનવકૃત ન્યાયનો સીદ્ધાંત કામ…

સાપની શારીરીક રચના

સાપનું શરીર ત્રણ ભાગમાં વહેંચાયેલું છે. માથુ, ધડ અને પુંછડી. તેની કાયા કોઈ પણ બાહ્ય અંગઉપાંગ વગરની છે. અન્ય પ્રાણીઓ કરતાં સાપની શરીર રચના વીશીષ્ટ છે અને એ જ રીતે…

(8) આત્મા તથા (9) ગુરુભક્તી, ઈશ્વરભક્તી અને ધર્મનો પ્રચાર

શું આત્મા છે? શું આત્મા અમર છે? ગુરુભક્તી, ઈશ્વરભક્તી અને ધર્મના પ્રચારમાં રોકાયેલા વર્ગોએ સમાજને કયો ચેપ લગાડ્યો? જગતના લગભગ તમામ ધર્મો જન્મતાંની સાથે જ માણસને ભીખ માંગતા શીખવે છે?…

સાપનું અસ્થીતન્ત્ર

સાપનું અસ્થીતન્ત્ર આમ તો સીધું–સાદું અને સરળ છે. અન્ય પ્રાણીઓની જેમ જ તે અસ્થી અને કાસ્થીઓનું બનેલું છે. આજે સાપની ‘ખોપરી’ અને ‘દંતાસ્થી’ની રચના જોઈએ. Continue reading "સાપનું અસ્થીતન્ત્ર"

બ્રહ્માંડના વણઉકલ્યાં રહસ્યો

બ્રહ્માંડ અતી વીશાળ અને વીવીધ છે, જે હજી જાણી નથી શકાયું તે ઘણું અજબ–ગજબ હોઈ શકે છે. બ્રહ્માંડ વીશે ઘણી અટપટી માન્યતાઓ, શક્યતાઓ અને રહસ્યો છે તે વીશે જાણીએ. Continue…

(5) સાપનું વર્ગીકરણ અને (6) ગુજરાતના સાપ

સાપના કુલ 28 કુટુમ્બના 500થી વધુ વંશના 3631 જાતીના સાપ નોંધાયા છે. તેઓને તેના ડી.એન.એ.ની સરખામણીની પદ્ધતીથી 28 કુટુમ્બમાં વર્ગીકૃત કરાયા છે. આમાંથી ભારતમાં 18 કુટુમ્બના સાપ પૈકી ગુજરાતમાં 12…