બદનક્ષી અને અભીવ્યક્તી સ્વાતન્ત્ર્ય

ભારતીય બંધારણે વાણી–અભીવ્યક્તી સ્વાતન્ત્ર્યને મુળભુત હક તરીકે સ્વીકારેલ છે; પરન્તુ આ હક અબાધીત નથી. અભીવ્યક્તી સ્વાતન્ત્ર્યની નદી મોકળાશથી વહે તે હેતુથી કાંઠાઓ – નીયન્ત્રણો પણ બંધારણે રચ્યા છે. તેમાંનું એક…

ચોટીવાળા કોશી- Dicrurus hottentottus

ચોટીવાળા કોશીને ચળકતો કોશી પણ કહેવામાં આવે છે. કાબર જેવડું દેખાતું આ પક્ષી ચળક્તું વાદળી પડતું કાળું જાણે કે શરીરે આભલા કે તારા–ટપકીઓ ચોડી હોય એવો દેખાવ ધરાવે છે. તેની…

પાખંડી પ્રપંચ  : કવીયોદ્ધો અખો

વૈષ્ણવધર્મને અધર્મી કર્મકાંડમાંથી બહાર કાઢીને સાત્ત્વીક ધર્મરીતીઓ પ્રત્યે વાળવા માટે જીંદગીભર લડતા રહેલ અખાના સેંકડોમાંના થોડા છપ્પાને માણીએ... Continue reading "પાખંડી પ્રપંચ  : કવીયોદ્ધો અખો"

પીતા તરીકે : મારા જીજા

મારે આજે વાત કરવી છે રમણ પાઠકની એક પીતા તરીકે અને એનાથી પણ આગળ વધીને એક માણસ તરીકે. મને પ્રશ્ન થાય કે આ સૃષ્ટીમાં મારા જેવા કેટલા સદભાગી હશે કે…

આમ આદમીને બંધારણનું પ્રશીક્ષણ હોવું જોઈએ

દેશના સામાન્ય માણસ સાથે સીધા જોડાયેલા બંધારણીય માળખા, વીવીધ પાસાઓ અને કાયદાના શાસનની વાસ્તવીકતાઓની ઝલક દર્શાવતી ઈ.બુક ‘આપણા બંધારણને સમજીએ’ના સંપાદકનું કથન પ્રસ્તુત છે. Continue reading "આમ આદમીને બંધારણનું પ્રશીક્ષણ…

સુહાગણ (લાજના)-Malabar Trogon

સુહાગણ પક્ષીઓ જંગલી પક્ષીઓ તરીકે ઓળખાય છે. તેઓ ચટક રંગોવાળાં, ટુંકી ડોકવાળા અને મધ્યમ કદના પક્ષીઓ છે. તેમની પુંછડી લાંબી હોય છે પરન્તુ પીંછા નાના વર્તુળાકારના હોય છે. તેઓ એકલા…

યુરોપ, અમેરીકામાં ચમત્કારોના નામે છેતરપીંડી

ટૅલીપથી, ક્લેરવોયન્સ, ESP, Telekinesis, Psychic surgery વગેરે સ્યુડો સાયન્સ – ફરેબી વીજ્ઞાનના નામે લોકોને છેતરવામાં આવે છે. સાઈકીક સર્જરીના નામે ફીલીપાઈન્સમાં એક મોટું તુત ચાલે... તો ટૅલીકીનેસીસ એટલે મનની શક્તીથી…

નમણું જીવ્યાં, શમણું જીવ્યાં 

લગ્ન પછી બાળક ત્રણ વર્ષનું થયું એટલે, ‘નથી ભણવું’ કહેનારીને તેમણે પોતાની ધગશથી બી.એ., એમ.એ. કરી, ત્યારથી પ્રાધ્યાપીકા, લેખીકા બની ત્યાં સુધી, પ્રેમાળ હુંફ અને માર્ગદર્શન એમનાં જ. એમના જ…

વૈચારીક મુખત્યારશાહી અને અભીવ્યક્તી સ્વાતન્ત્ર્ય

આપણું બંધારણ સેક્યુલર – ઐહીક છે. એની વીશીષ્ટતા એ છે કે તેમાં પરલોક અંગેની કોઈ જોગવાઈ નથી! આ બંધારણે આપણને નાગરીકત્વ આપ્યું છે તેથી આપણી વફાદારી બંધારણ પ્રત્યે હોવી જોઈએ.…

રાજબાજ – Northern goshawk

પંજાબ રાજ્યનું રાજ્યપક્ષી ‘રાજબાજ’ એક શાનદાર સાહસીક શીકારી પક્ષી છે. રાજબાજ તમામ પ્રકારના બાજ પક્ષીઓમાં સોથી વધારે ખુંખાર અને આક્રમક સ્વભાવના હોય છે. તેથી તેને બાજના સરદાર કહેવામાં આવે છે.…