મનુસ્મૃતીના શાસન કરતાં બંધારણવાળું શાસન શા માટે શ્રેષ્ઠ છે?

બંધારણને બદલે મનુસ્મૃતીવાળું વર્ણવ્યવસ્થાનું શાસન હોત તો ‘ખેડે તેની જમીન’ની પોલીસી બની હોત ખરી? “1947 પહેલાંના હજારો વરસમાં દેવી–દેવતાઓ/સાધુ–સંતો ક્યારેય તેમની કૃપા શા માટે વરસાવતા ન હતા? શું આ દેવી–દેવતાઓએ/સાધુસંતોએ…

લમપ્રોફીડે (Lamprophidae) અને નેટ્રીસીડે (Natricidae) કુટુંબના ચાર સાપ

લમપ્રોફીડે (Lamprophidae) અને નેટ્રીસીડે (Natricidae) કુટુંબના ચાર સાપ –અજય દેસાઈ કુટુંબ : લમપ્રોફીડે (Lamprophidae) પટીત રેતીયો સાપ આંશીક ઝેરી Leith’s Sand Snake, Indian Ribbon Snake (Psammophis leithi) સામાન્ય રેતીયા સાપ…

પ્રેતાત્માઓ તમારામાં પ્રવેશી શકે ખરા?

પ્રેતાત્માઓ તમારામાં પ્રવેશી શકે ખરા? –ડૉ. મૃગેશ વૈષ્ણવ સમાજ અને સંસ્કૃતીની અસરથી થતો ‘ડીસોસીએટીવ ડીસ ઓર્ડર’ માત્ર માતાજી આવવાના વર્તન પુરતો જ મર્યાદીત નથી. સામાન્ય રીતે લોકો જે વર્તનને વળગાડના…

અપંગોના અધીકારો માટે ઝઝુમતો અરમાન અલી

અપંગોના અધીકારો માટે ઝઝુમતો અરમાન અલી –ફીરોઝ ખાન ભારતમાં અને વીશ્વના અનેક દેશોમાં કામ કરી શકે તેવા અપંગોને ફેક્ટરીઓ કે ઑફીસોમાં કામ પર રાખવા રાખવા માટે કાયદાઓ બનાવવામો આવ્યા છે;…

અભીવ્યક્તી સ્વાતંત્ર્ય, એ તો લોકોનો વીશેષાધીકાર

અભીવ્યક્તી સ્વાતંત્ર્ય, એ તો લોકોનો વીશેષાધીકાર –રમણ પાઠક ‘વાચસ્પતી’ No experiment can be more interesting than that we are now trying, and which we trust will end in establishing the…

ત્રણ કુટુંબના ચાર સાપ

કુટુંબ : કોલુબ્રીડે (Colubridae) ધામણ, ચીતવાડું, ખેતરીયું બીનઝેરી Indian Rat snake or Dhaman (Ptyas mucosa) આ સાપ ગુજરાતનાં મેદાનમાં મુખ્યત્વે વસે છે; પરન્તુ સર્વત્ર છે વત્તે અંશે મળી આવે છે.…

ભવીષ્યવેતાઓની ભવીષ્યવાણી : ન ઘેંસ ન ઘાણી

ભવીષ્યવેતાઓની ભવીષ્યવાણી : ન ઘેંસ ન ઘાણી –ભગવાનજી રૈયાણી જવાહરલાલ નેહરુ કહેતા... “મુરખાઓ જ્યોતીષીઓ પાછળ દોડે છે અને ડાહ્યાઓ પોતાની બુદ્ધીશક્તી વાપરીને પોતાના પ્રશ્નોનો નીવેડો લાવે છે.” એની પહેલાં પાંચ…

વંચીતતા અને વર્ણવ્યવસ્થા

વંચીતતા અને વર્ણવ્યવસ્થા –સ્વામી સચ્ચીદાનંદ ઉત્તમ સમાજવ્યવસ્થાના ઓછામાં ઓછાં ત્રણ લક્ષણો છે : 1. સૌને સન્માન મળે, 2. સૌને આજીવીકા મળે અને 3. સોને સુરક્ષા મળે. વર્ણવ્યવસ્થાએ ઈશ્વરીય ધાર્મીક રુપ…

જીવન અને જીવનશુદ્ધી

જીવન અને જીવનશુદ્ધી –કેદારનાથજી मानवी जीवननी वीशेषताજીવન એ કુદરત તરફથી મળેલી અમુલ્ય ભેટ છે. જીવન બધાં પ્રાણીઓને મળેલું છે, તેમ માણસને પણ મળેલું છે; પણ બીજાં પ્રાણીઓના અને માણસના જીવનમાં…

કોલુબ્રીડે (Colubridae) કુટુંબના ચાર સાપ

કોલુબ્રીડે (Colubridae) કુટુંબના ચાર સાપ –અજય દેસાઈ 26. સામાન્ય કુકરી સાપ બીનઝેરીCommon Kukri Snake, Banded Kukri Snake (Oligodon arnensis) અંદાજે 35 જેટલી જાતના કુકરી સાપ ભારતમાં મળી આવે છે. આ…