વીષ પ્રતીરોધક રસી

28 વીષ પ્રતીરોધક રસી –અજય દેસાઈ સાપદંશના દરદીને દવાખાનામાં દાખલ કર્યા બાદ તેની સારવાર શરુ થાય છે, ત્યારે સહુ પ્રથમ વીષ પ્રતીરોધક રસીની આવશ્યકતા ઉભી થાય છે. હવે તો એ…

પ્રતીષ્ઠાનો મોહ

માન અને પ્રતીષ્ઠાના મોહની એક વાર ચટ લાગ્યા પછી માણસ દીવસે દીવસે અવનતી તરફ ધકેલાતો જાય છે? એકબીજામાં ન હોય એવા ગુણોની પ્રશંસા કરતા રહી કે દોષ સહન કરતા રહી…

જ્યોતીષીની અઘોર તાન્ત્રીકશક્તી કામમાં આવે?

–રમેશ સવાણી, નીવૃત્ત IPS અધીકારી સવારમાં પહેલું કામ અખબાર વાંચવાનું હોય. જો કે અખબારો સરકારી માહીતીખાતા દ્વારા પ્રકાશીત થતા હોય; એવું લાગે છે. સરકારની વાહવાહી વધુ અને લોકોની વેદનાને વાચા…

મહાત્મા જ્યોતીબા ગોવીન્દરાવ ફુલે

પરમ પુજ્યોએ, મહામંડલેશ્વરોએ કે ઑનરેબલોએ જે નહોતું કહ્યું અને કર્યું, એ એક શુદ્રએ પહેલી વાર કહ્યું અને કર્યું. કોઈનાં પણ પુતળાં ન હોવાં જોઈએ; પણ ભારતમાં જો કોઈનું વીરાટ પુતળું…

(10) ઈશ્વર – ધણી અને (11) આપણી શાંતી

શું ઈશ્વર સંચાલક, શાસક કે સર્જક છે? જે મહાત્માઓ સત્ય સમજ્યા છે, એમણે જનતામાંથી ફેંકાઈ જવાના ડરથી ગોળ–ગોળ વાતો કરી છે? વીશ્વચૈતન્ય દ્વૈત કે અદ્વૈત? જીવન કેમ થયું? કોણ, ક્યાંથી…

પુનર્જન્મ ન વીદ્યતે

વીભાગ : 03 પુરાણા ખ્યાલો :                                      પુર્વજન્મ, જન્મ અને પુનર્જન્મ વીશે આપનો શો ખ્યાલ છે? કર્મની ગતી અને કર્મનાં ફળ અંગે તમારો દૃષ્ટીકોણ કેવો છે? આ હૃદયહીન સમાજમાં માણસ અને…

લોણારનો ‘ઉલ્કાકુંડ’

●દુખદ અવસાન● માનનીય મુરજીભાઈ ગડાનાં માતા–પીતા મુળ કચ્છના વતની હતા. તેઓનો જન્મ અને ઉછેર મહારાષ્ટ્રના અંતરીયાળ ગામમાં થયો. મુમ્બઈ યુનીવર્સીટીમાંથી બી. ઈ. (મીકેનીકલ) થયા અને એ જ ક્ષેત્રમાં અમેરીકામાં એમ.…

અન્ધશ્રદ્ધાના અશ્લીલ નાટકનો આખરી અંક ક્યારે ભજવાશે?

નવસારી શહેરના બુદ્ધીનીષ્ઠ અને ગ્રૅજ્યુએટ દીપલબહેનને ભુત–પ્રેત અને વળગાડ–મેલી વીદ્યાની વાતો સાંભળી હસવું આવતું હતું. એ જ બહેન શ્વશુરગૃહમાં ગયા પછી તેમના વીચારોમાં શું પરીવર્તન થયું? ગુજરાતના પ્રસીદ્ધ યાત્રાધામ શામળાજીથી એક…