શ્રી જીજ્ઞેસભાઈ ભરતભાઈ સોની

શરીરમાં ડીસ્ટ્રોફીન પ્રોટીનનું અસંતુલન સર્જાય ત્યારે ‘પ્રોગ્રેસીવ મસ્કયુલર ડીસ્ટ્રોફી’ થાય છે. આ અસાધ્ય રોગ લાખો વ્યક્તીમાં કોઈ એકને જ થય છે. આ બીમારીનો ભોગ બનનાર લીંબડીના શ્રી જીજ્ઞેશભાઈ સોનીની વાતમાંથી…

જેમ્સ સીમ્પસન

સંપુર્ણ શરીર અને કદાવર બાંધાવાળા યોદ્ધાના ‘સ્પાર્ટન ડેથ રેસ’માં હાજાં ગગડી જવાના બનાવો બન્યા છે. ત્યારે બન્ને પગ ગુમાવનાર દૃઢ મનોબળવાળા એક સૈનીકે આ પડકારજનક સ્પર્ધામાં ભાગ લઈ પ્રેરણાત્મક દૃષ્ટાંત…

જેમી એન્ડ્રયુ

હાથ–પગ ન હોવા છતાં 14 હજાર ફુટથી ઉંચા શીખરની ટોચે પહોંચી, જગતને અચંબામાં મુકી દેનાર પર્વતારોહક જેમી એન્ડ્રયુની આજે વાત કરવી છે. તેની જવાંમર્દીની વાત જાણશો તો અચુક તેને સેલ્યુટ…

મૈથ્યુ એમ્સ–એક બાયોનીક માનવી

મૈથ્યુ એમ્સના ચાર મુખ્ય અંગો (બન્ને હાથ અને પગ) કાપી નાખી તેની જગ્યાએ રોડ્સ ઈન્પ્લાન્ટ કરવામાં આવ્યા. પોતાની જાતને અંકુશમાં રાખવાની સક્ષમતા, આશા, વીશ્વાસ, મનોબળ, તેની પત્ની ડાયને, પરીવાર અને…

નીલેષભાઈ વૈશ્યક

શારીરીક કમી હોવા છતાં અનેક અડચણો પાર કરી, પોતે તો આગળ વધ્યા જ; પણ સાથોસાથ દીવ્યાંગો અને અનેક સામાન્ય વ્યક્તીઓના વીકાસ કરવા માટે અનન્ય સામાજીક જવાબદારી નીભાવનાર મુકસેવક શ્રી નીલેષભાઈના…

ડૉ. રમેલ ટેડ

ડૉ. રમેલ ટેડ –ડૉ. જનક શાહ અને ભારતી શાહ “તબીબ એટલે જે વીશ્વમાં સૌથી પ્રથમ શ્વાસ લેવા મથનાર શીશુને ઉમંગભેર આવકારે, ચીરવીદાય લેતા માનવના અંતીમ શ્વાસે પ્રેમપુર્વક હાથ ફેરવવાની તક…

પેન્ગ શુઈલીન

જેની પાસે પુર્ણ શરીર નથી કે પુર્ણ પગ નથી અને ફક્ત 78 સે.મી.ની ઉંચાઈ હોવા છતાં અસીમ અવરોધો પર વીજય મેળવનાર પેન્ગ શુઈલીનને તમે આજે મળવાના છો. શું તમે પેન્ગ…