ડૉ. રમેલ ટેડ

હીમ્મત, ધૈર્ય અને સંકલ્પશક્તીના સહારે ઓર્થોપેડીક સર્જનના વ્યવસાયમાં લકવાગ્રસ્ત શરીર સાથે પાછા આવવું તે કોઈ નાનીસુની બાબત નથી. મીસુરીના ડૉ. રમેલ  ટેડને સલામ કરવાનું મન થઈ આવે એવી તેમના પુનરુત્થાનની…

પેન્ગ શુઈલીન

જેની પાસે પુર્ણ શરીર નથી કે પુર્ણ પગ નથી અને ફક્ત 78 સે.મી.ની ઉંચાઈ હોવા છતાં અસીમ અવરોધો પર વીજય મેળવનાર પેન્ગ શુઈલીનને તમે આજે મળવાના છો. શું તમે પેન્ગ…