‘ચાર્વાકદર્શન’ ટુંકમાં

–બીપીન શ્રોફ ચાર્વાકના વીચારોનું સંકલન કરીને અત્રે ટુંકમાં અને સરળ ભાષામાં મુકવાની કોશીષ કરેલ છે. તેને આપણે ‘ચાર્વાકદર્શન’ તરીકે પણ ઓળખી શકીએ. (1) આ જગત અને બ્રહ્માંડની દરેક વસ્તુઓ પદાર્થ…

‘સંત રૈદાસ (રોહીદાસ)ની મુળ વીચારધારા’

સંત રોહીદાસની મુળ વીચારધારાને સમજાવવા અને તેમના અંગે ઉપજાવી કાઢવામાં આવેલ ગેરસમજોને દુર કરવા માટે લેખક શ્રી શ્યામસીંહે નમ્ર પ્રયાસ કર્યો છે. શ્રી ગોવીન્દ ગોહીલે આ પુસ્તકનો અનુવાદ કરીને સંત…

‘માનવવાદ’ શું છે?

‘માનવવાદ’, ‘વૈજ્ઞાનીક માનવવાદ’, ‘બીનવૈજ્ઞાનીક માનવવાદ’ અને ‘રેડીકલ હ્યુમેનીઝમ’ શું છે? તેની વ્યાખ્યા, પાયાના સીદ્ધાંતો અને ચર્ચા પ્રસ્તુત છે. ‘માનવવાદ’ શું છે? લેખક : વી. મ. તારકુંડે અનુવાદ : પ્રા. દીનેશ…

(17) ત્રીજાની જય બોલાવવી એ અજ્ઞાન છે અને (18) અભીમાન

જ્યારે બે વ્યક્તીઓ મળે છે ત્યારે કરવામાં આવતાં સમ્બોધનો પુર્વગ્રહ ગણાય કે વીવેક વીચારની ઉણપ ગણાય? શું માણસ પોતાના ગજા પ્રમાણે અભીમાન લઈને જ જીવે છે? શું અજ્ઞાન અને અભીમાન…

હેપ્પીનેસ ઈન્ડેક્સ : સબ કા ખુશી સે ફાસલા એક કદમ હૈ

સ્વસ્થ અને સંતોષી જીવન કોને કહેવાય? આધુનીક જીવનનું મોડેલ અસંતોષની આગને ભડકાવાનું કામ કરે છે? શું પાકીસ્તાન, બંગલાદેશ, નેપાળ સુખના ક્રમમાં ભારત કરતાં આગળ છે? (ચીત્ર સૌજન્ય : મુમ્બઈ સમાચાર…

‘માનવવાદ’ના સીદ્ધાંતો અને મુલ્યો

શું ‘માનવવાદ’ કોઈ સીદ્ધાંત કે પંથ છે? માનવવાદી વીચારમાંથી શું પ્રગટ થયું? ચાલો, ત્યારે સતત વીકસતા ‘માનવવાદ’ના કેટલાક ચોક્કસ સીદ્ધાંતો અને મુલ્યોથી અવગત થઈએ. ‘માનવવાદ’ના સીદ્ધાંતો અને મુલ્યો –પોલ કૃર્ત્ઝ…

વર્તમાનમાં બળવાખોરી અને ભવીષ્યમાં લાગણીઓનું અંતર!

આખા ગામ સાથે સુમેળતાથી વર્તતા ટીનએજર્સ મા–બાપ સાથે ઉશ્કેરાટથી માંડીને ઉદ્ધતાઈ પર ઉતરી આવતા હોય છે અને કારણ માત્ર એક ‘હું જે ઈચ્છું એ પ્રમાણે કરતા નથી અથવા કરવા દેતા…

(15) સમાજના આગેવાનોને અને (16) બીજાની પાસે આપણે શા માટે જઈએ છીએ?

સમાજના આગેવાનો કેવા હોવો જોઈએ? તમે બીજાની સહાય લેવાની ચેષ્ટા કરો છો કે બીજાને સહાય કરવાની ચેષ્ટા કરો છો? દરેક વ્યક્તી પોતપોતાનું સ્થાન રોકીને રહી શકે એવો એનો હક્ક સમાજ…

‘માનવવાદ’ : ત્રીજા વીશ્વની જરુરીયાત

આપણા રાજકારણીઓ દ્વારા કોમી વેરઝેર અને નફરત ફેલાવવામાં આવે છે. આજે આપણે ગરીબી, અજ્ઞાનતા, વસ્તીવીસ્ફોટ, કટ્ટરવાદ અને નસીબવાદી વલણના વીષચક્રમાં ફસાયેલા છીએ ત્યારે ‘માનવવાદી દષ્ટીકોણ’ આ વીષચક્ર તોડવામાં આપણને મદદરુપ…

રાજ્ય ધર્મ અને નૈતીકતા : માનવવાદી મુલ્યોના સન્દર્ભમાં

શું દાર્શનીક ચીંતન પ્રણાલીના બે પ્રવાહો વચ્ચેના વીવાદની ખાઈ ઘટવા લાગી છે? શું રૅશનલ–વૈજ્ઞાનીક પ્રવાહનું મહત્ત્વ સ્વીકાર પામવા લાગ્યું છે? શું પ્રત્યાઘાતી વલણો સામેના સંઘર્ષની ફલશ્રુતીનાં મીઠાં ફળ પાકશે?  રાજ્ય…