ડુબે ફુલડાં, તરે પથ્થરો

વીકાસ એટલે શું? વંચીતોને આધારહીન કરીને, સંગઠીત ક્ષેત્રના લોકોની સુખાકારીમાં વધારો કરવાની બાબતને વીકાસ કહી શકાય? વીકાસ કોના માટે? […………] Continue reading "ડુબે ફુલડાં, તરે પથ્થરો"

એક પગ ગુમાવનાર અવકાશયાત્રી બની શકે?

આપણે વીકલાંગને ‘દીવ્યાંગ’ નામ આપી દીધું, અને તેઓ ‘દીવ્ય’ શક્તી ધરાવતા હોવાની સરકારી રાહે વાર્તા કરી, પણ ખરેખર તેમના ગૌરવ માટે કશું કરાયું ખરું? ગૌરવ તો દુરની બાબત ગણાય, તેમની…

શું કમુરતા ખરેખર કમુરતા હોય છે?

મકરસંક્રાંત પહેલાનો મહીનો કમુરતાનો મહીનો શા માટે છે, શા માટે હતો તેનું સાચું કારણ લોકો જાણતા નથી અને અન્ધશ્રદ્ધાથી તેને કમુરતાનો મહીનો કહે છે. ભારતમાં જ આ કમુરતાનો મહીનો છે.…

જળવાયુ પરીવર્તન : સ્વર્ગ અને નર્કના ત્રીભેટે ઉભેલી દુનીયા

શર્મ અલ–શેખની કૉન્ફરન્સમાં એક નોંધપાત્ર પ્રગતી તરીકે, 190 દેશો ‘લોસ એન્ડ ડેમેજ’ની જોગવાઈ પર સહમત થયા છે. એ અનુસાર, ભવીષ્યમાં જળવાયુ પરીવર્તનના કારણે આવનારી પ્રાકૃતીક આફતોથી ગરીબ દેશોમાં થનારા જાનમાલનું…

બાળકો અન્ધવીશ્વાસી કેવી રીતે બને છે?

બાળકો અન્ધવીશ્વાસી કેવી રીતે બને છે? –પરેશ ડી. કનોડીયા આપણે ત્યાં સ્કુલમાં ભણતા વીદ્યાર્થીઓને જે શીખવાડવામાં આવે છે તેના કરતા ઉંધું તેઓને ઘેર પોતાના વડીલો, ધર્મશાસ્ત્રો કે ધાર્મીક ગુરુઓ દ્વારા…

પાખંડી પ્રપંચ  : કવીયોદ્ધો અખો

વૈષ્ણવધર્મને અધર્મી કર્મકાંડમાંથી બહાર કાઢીને સાત્ત્વીક ધર્મરીતીઓ પ્રત્યે વાળવા માટે જીંદગીભર લડતા રહેલ અખાના સેંકડોમાંના થોડા છપ્પાને માણીએ... Continue reading "પાખંડી પ્રપંચ  : કવીયોદ્ધો અખો"

ભારતની પ્રથમ શીક્ષીકાઓ : સાવીત્રીબાઈ ફુલે અને ફાતીમા શેખ

સાવીત્રીબાઈ ફુલે અને તેમના પતી જ્યોતીબા ફુલેએ તત્કાલીન સમાજ વ્યવસ્થાને પાયામાંથી ધ્રુજાવવાનું કામ કર્યું. ફુલે દમ્પતી પુનામાં છોકરીઓ માટેની શાળાની સ્થાપના કરી શકી તેમાં ફાતીમા શેખનો મોટો ફાળો હતો. આ…

શું દુનીયાના ધર્મોએ નૈતીકતાને ગેરકાયદેસર રીતે કબજે (હાઈજેક) કરી લીધી છે?

ધર્મને નાગરીકની અંગત નૈતીક માન્યતા સાથે સમ્બન્ધ હોવો જોઈએ? સાચો નૈતીકવાદી કોઈ પણ અલૌકીક પરીબળોમાં શ્રદ્ધા ધરાવે? તે પોતાનાથી જુદો મત કે આસ્થા રાખનાર પ્રત્યે અસહીષ્ણુ કે હીંસક બને? Continue…

‘સર્પદંશ’ ઈ.બુક

ગ્રામ સેવા ખારેલ હૉસ્પીટલમાં સર્પદંશની આધુનીક સારવાર રાહતદરે આપવામાં આવે છે. આ અનુભવને આધારે લોકજાગૃતી માટે રંગીન ચીત્રોવાળી ‘સર્પદંશ’ પુસ્તીકાની બીજી આવૃત્તી બહાર પાડવામાં આવી છે. આ ઈ.બુકની લીન્ક અને…