(1) આપણા પતનની પરાકાષ્ઠાનો પ્રારમ્ભ (2) સુખ

શું આપણા–સમાજે 11મી સદીના અન્ધકારયુગમાં પુન:પ્રવેશ કર્યો છે? આવતી કાલે કોઈક વધારે બળવાન અને ધનવાન ઉચ્ચકુલીન વ્યક્તી પોતાને દેશનો ચક્રવર્તી સમ્રાટ કે વીશ્વસમ્રાટ ઘોષીત કરે તો તેનાથી સમાજ કે દેશનું…

ચાર્વાકદર્શનના પ્રશંસક મહાનુભવો

આ લેખને અન્તે ‘ચાર્વાકદર્શન’ લેખમાળા અહીં સમાપ્ત થાય છે. મહાન સીન્ધુ સંસ્કૃતી તથા ગુરુ બૃહસ્પતી (ચાર્વાક)માં સદ્ ગત હીમ્મતલાલ જોશી ‘અતાઈ’ બહુ જ રસ ધરાવતા હતા. એટલું જ નહીં ‘ચાર્વાકદર્શન’…

લોકશાહી : પ્રાચીન ભારતીય શાસન પ્રણાલી

જન્મ : 15/04/1921 અવસાન : 15/01/2017 સદ્ ગત હીમ્મતલાલ જોશી ‘અતાઈ’ મહાન સીન્ધુ સંસ્કૃતી તથા ભારતના મહાન તત્વવેત્તા ગુરુ બૃહસ્પતી(ચાર્વાક)માં રસ દાખવતા. તેઓ મારા ‘અભીવ્યક્તી’ બ્લોગ પર ‘ચાર્વાકદર્શન’ની લેખમાળા રસપુર્વક વાંચતા. દર વેળા પોતાનો…

આત્મા–પરમાત્માનો વીરોધ કરનારા ચાર્વાક એકલા નહોતા

આત્મા–પરમાત્માનો વીરોધ કરનારા ચાર્વાક એકલા નહોતા –એન. વી. ચાવડા આપણા સમાજમાં સામાન્ય ખ્યાલ એવો પ્રવર્તી રહ્યો છે કે આત્મા–પરમાત્માના અસ્તીત્વનો અને વર્ણાશ્રમધર્મનો વીરોધ કરનાર ચાર્વાક માત્ર એક જ – એકલો…

ભારતીય સંસ્કૃતી વીરુદ્ધ આર્ય સંસ્કૃતી

ભારતીય સંસ્કૃતી વીરુદ્ધ આર્ય સંસ્કૃતી –એન. વી. ચાવડા આશ્ચર્યની વાત એ છે કે આજના આધુનીક જ્ઞાન–વીજ્ઞાનના યુગમાં પણ આપણા મોટાભાગના પ્રબુદ્ધ વીદ્વાનો પણ આર્ય સંસ્કૃતીને જ ભારતીય સંસ્કૃતી માને છે.…

સીંધુ સંસ્કૃતી અને વૈદીક સંસ્કૃતીનો તુલનાત્મક અભ્યાસ (ભાગ–2)

વીશેષ વીજ્ઞપ્તી : અમારા કેરાલા–પ્રવાસ દરમીયાન તા. 15 નવેમ્બરે બહેન શ્રી. કલ્પના દેસાઈનો માર્મીકલેખ  ‘જે આ લેખ વાંચશે તે....’ મારા બ્લોગ ‘અભીવ્યક્તી’ પર આપોઆપ પ્રકાશીત થશે. જેથી વાચકમીત્રોને મારા મેલની રાહ જોયા વીના ‘અભીવ્યક્તી’ની મુલાકાત લેવા વીનંતી છે.                                                                                                                   ...ગોવીન્દ…

સીંધુ સંસ્કૃતી અને વૈદીક સંસ્કૃતીનો તુલનાત્મક અભ્યાસ (ભાગ–1)

–એન. વી. ચાવડા આપણે ભારતીયો પોતાને હીન્દુ તરીકે ઓળખાવીએ છીએ; પરન્તુ હીન્દુ શબ્દનું મુળ અને તેનો સાચો અર્થ આપણે જાણતા નથી. આપણે માનીએ છીએ કે જે લોકો હીન્દુધર્મમાં માને છે,…

ચાર્વાકદર્શન : પ્રાચીન ભારતીય લોકધર્મ

–એન. વી. ચાવડા બૃહસ્પતીએ ચાર્વાકદર્શનની વીચારધારા યા પ્રેરણા અસુરો પાસેથી લીધી એવું પુરાણો કહે છે. બૃહસ્પતીની આ ઘટના મુળે પૌરાણીક ઘટના છે. કોઈ કહેશે કે પુરાણમાં વર્ણવેલ ઘટનાઓને ઈતીહાસ કેવી…

‘ચાર્વાકદર્શન’ સામેના આક્ષેપો

ખુશ ખબર મુમ્બઈના પ્રતીષ્ઠીત ગુજરાતી દૈનીક ‘મીડ–ડે’માં અત્યન્ત લોકપ્રીય થયેલા શ્રી. રોહીત શાહના લેખો, ‘અભીવ્યક્તી’ બ્લોગ ​પર ​પણ ​ધુમ મચાવે છે. ‘અભીવ્યક્તી’ બ્લોગ પર પ્રગટ થયેલા તેમના 25 લેખોની ઈ.બુક,…

ચાર્વાકદર્શનની વીશીષ્ટતાઓ

–એન. વી. ચાવડા ચાર્વાકદર્શનના પ્રચલીત સોળ શ્લોકોમાં પણ બે શ્લોકોમાં પુરોહીતોની, વીના પુરુષાર્થની આજીવીકાની, તેમણે કટુ ટીકા કરી છે, જેમ કે, ‘એટલા માટે એ સર્વ બ્રાહ્મણોએ પોતાની આજીવીકાનો ઉપાય કર્યો…