ચાર્વાકદર્શનનાં મુળ અને કુળ

–એન. વી. ચાવડા ચાર્વાકદર્શનનું મુળ નામ લોકાયતદર્શન છે. તેને લોકાયતવાદ પણ કહેવામાં આવ્યો છે. નામ પરથી જ ખ્યાલ આવે છે કે તે લોકોનું દર્શન છે. લોકોનું અર્થાત્ લોકો દ્વારા આયાત…

મોરારીબાપુને એક રૅશનાલીસ્ટની જાહેર વીજ્ઞપ્તી

     ‘ડૉ. બાબાસાહેબ આમ્બેડકર જયન્તી’ ૧૪ એપ્રીલ ૨૦૧૨ના દીવસે, રામકથાકાર શ્રી. મોરારીબાપુ ‘આમ્બેડકર કથા’નો પ્રારમ્ભ કરવા જઈ રહ્યા હોવાના એક સમાચાર જાણવા મળ્યા છે. ત્યારે આદરણીય શ્રી. મોરારીબાપુને મારી એક…

(1) આત્મા અને પુનર્જન્મ (2) શીક્ષણમાં વૈજ્ઞાનીક અભીગમ

આત્મા અને પુનર્જન્મ ધાર્મીક પુસ્તકોમાં કહેવાતા આત્માની વ્યાખ્યા વાંચી છે. પુનર્જન્મ વીશે પણ વાંચ્યું છે. આત્મા અને પુનર્જન્મ બન્નેને સાથે સમજવાની કોશીશ કરું છું ત્યારે પરસ્પર વીરોધી બે બાબતો ઉપસ્થીત…

લોકપાલના દાયરામાં ધર્મગુરુઓ–પુંજીપતીઓ કેમ નહીં ? તેમજ (2) ગુજરાતી હોવાનું ગૌરવ (વીડીઓ)

લોકપાલના દાયરામાં ધર્મગુરુઓ–પુંજીપતીઓ કેમ નહીં ? અન્ના હજારેના લોકપાલ વીધેયકના દાયરામાં  બહુધા રાજનેતાઓનો સમાવેશ થયેલો જોઈ શકાય છે; પરન્તુ તેમાં ધર્મગુરુઓ અને પુંજીપતીઓનો સમાવેશ થયો નથી. તેથી પ્રશ્ન એ ઉપસ્થીત…

(1)ગોરમાનો વર કેવો ? તેમજ (2) સમાજસેવાનો હોબાળો

(1) ગોરમાનો વર કેવો ? જે  બાળાઓને હજુ રજ:સ્વલા (માસીક ધર્મ)નો સમય શરુ થયો ન હોય તેવી અબુધ બાળકીથી માંડીને દસ વર્ષ સુધીની વયની ગૌરીઓ માટેના વ્રતને ગૌરી પુજાનું વ્રત…

એ ધર્માન્તર નથી

આવતી તા. 24મી જાન્યુઆરીએ અમદાવાદમાં યોજાનારા સામુહીક બૌદ્ધધર્મ દીક્ષાના કાર્યક્રમને કેટલાક લોકો ધર્માન્તરમાં ખપાવી રહ્યા છે, તેમની તે વાત ભુલ ભરેલી છે. વાસ્તવમાં બૌદ્ધધર્મ દીક્ષા એ આપણા અસલ ધર્મમાં પુન:…