ઉષા ગુપ્તા – જીવન આને કહેવાય

– ફીરોજ ખાન આજે 87 વર્ષના ‘દાદી’ ઉષાબહેન ગુપ્તાની વાત કરવી છે, આટલી જૈફ વયે પણ તેઓ બીઝનેસ કરે છે અને તેઓને મળતાં નફાના પૈસામાંથી ગરીબોની સેવા કરે છે. છેલ્લા…

મન હોય તો માળવે જવાય

રાજસ્થાનના પાલી મારવાડની રહેવાસી ઉમ્મુલ ખેર બાળપણથી જ ‘ઓસ્ટીઓ જેનેસીસ’થી પીડીત વીકલાંગ હતી. તેમણે વીકલાંગતાને પોતાની તાકાત બનાવી, સફળતાની સીડી પર ચઢ્યા. તેમનો સંઘર્ષ વાંચીને તમે વીશ્વાસ નહીં કરી શકો…

દુ:ખીયાના બેલી – સુરતી દમ્પતી

જેઓને સાચવવાવાળું કોઈ જ નથી તેવા 30 જેટલા વડીલોની પોતાના સગા મા–બાપની જેમ ચાર વરસથી સેવા કરનાર સુરતના માનવતાવાદી દમ્પતી લતાબહેન અને ગુણવંતભાઈ વીશે આ લેખ પ્રસ્તુત છે. Continue reading…

સોબોરનો ઈસાક બારી

આજના લેખનો નાયક નવ વર્ષનો બાળક છે. તમે વીચારશો કે નવ વર્ષના બાળક વીશે તો શું લખવાનું હોય? આ બાળક આજે વીશ્વમાં વીસમી સદીનો ‘આઈઝેક ન્યુટન’ કહેવાય છે. Continue reading…

ગરીબોની અસલ સેવા કરતું દવાખાનું

આપણી આજુબાજુ સ્વાર્થી લોકોનું જમઘટ હોય ત્યારે ની:સ્વાર્થ સેવા કરનારા લોકો બહુ જુજ હોય છે. પરન્તુ ખુશીની વાત છે કે ગરીબોની સેવાના ભેખધારીઓ છે એટલે જ આપણું આ જગત જીવવા…

ભુખ્યાઓને અન્ન પીરસનાર: અઝહર મસ્કુકી

માનવતાના નેક કાર્યો કરવા માટે અન્યને પ્રેરણા મળે તે માટે ભાઈશ્રી અઝહર મસ્કુકીની વાત પ્રસ્તુત છે... Continue reading "ભુખ્યાઓને અન્ન પીરસનાર: અઝહર મસ્કુકી"

કીચડમાં કમળ – શ્વેતા કટ્ટી

કેટલાક લોકો તેમને સારું વાતાવરણ અને સુવીધાઓ મળી ન હોવાનું જણાવી પોતાની સ્થીતીને કોસે છે. તેવા લોકો માટે આજે કીચડમાં ખીલેલા કમળ ‘શ્વેતા કટ્ટી’ની વાત પ્રસ્તુત છે.  Continue reading "કીચડમાં…

અપંગોના અધીકારો માટે ઝઝુમતો અરમાન અલી

અપંગોના અધીકારો માટે ઝઝુમતો અરમાન અલી –ફીરોઝ ખાન ભારતમાં અને વીશ્વના અનેક દેશોમાં કામ કરી શકે તેવા અપંગોને ફેક્ટરીઓ કે ઑફીસોમાં કામ પર રાખવા રાખવા માટે કાયદાઓ બનાવવામો આવ્યા છે;…

પ્રથમ ભારતીય મીસાઈલ મહીલા/વૈજ્ઞાનીક ડૉ. ટેસી થોમસ

પ્રથમ ભારતીય મીસાઈલ  મહીલા/વૈજ્ઞાનીક ડૉ. ટેસી થોમસ –ફીરોઝ ખાન આ અગાઉ ‘વ્યક્તી વીશેષ’માં મહીલાઓ વીશે લખાયું છે અને લખતો રહીશ. આજના સમયમાં મહીલાઓ પુરુષો સમોવડી બની છે. જો કે એ…