એઈડ્સ કોને અને કઈ રીતે થઈ શકે?

‘એઈડ્સ’ સાથે સમ્બન્ધ ધરાવતા તેમ જ મનોવૈજ્ઞાનીક–જાતીય સારવારની જરુર હોય તેવા 4 પ્રશ્નોના વૈજ્ઞાનીક માળખામાં સમાવીષ્ટ થઈ શકે તેટલી સ્પષ્ટતા સાથે ડૉ. મુકુલ ચોકસીના ઉત્તરો પ્રસ્તુત છે. Continue reading "એઈડ્સ…

હનીમુન ઉપર જવાના ફાયદા–ગેરફાયદા

હનીમુન એ એક વૈજ્ઞાનીક, સાંસ્કૃતીક, ઈમોશનલ, સોશીયલ ફીનૉમીનન છે. હનીમુનના કેટલાક દેખીતા ફાયદાઓની સામે કેટલાક ગેરફાયદા પણ છે. હનીમુનના રીવાજનો ઉત્કૃષ્ટ ઉપયોગ કેટલીક વાતો ધ્યાનમાં રાખવાથી થઈ શકે છે. Continue…

પુરુષ નપુંસક છે એવું કઈ રીતે જાણી શકાય?

સામાન્ય વ્યક્તીઓ અને ઘણા તબીબોને પણ ખબર નથી હોતી એવા આ સંવેદનશીલ વીષય અંગે 6 પ્રશ્નોના વૈજ્ઞાનીક માળખામાં સમાવીષ્ટ થઈ શકે તેટલી સ્પષ્ટતા સાથે ડૉ. મુકુલ ચોકસીએ ઉત્તરો આપ્યા છે. Continue…

ટોનીક લેવાથી સેક્સ વધારી શકાય?

જો શક્તીવર્ધક દવાઓ ઝાઝી ઉપયોગી ન હોય તો ડૉક્ટરો શું કામ લખી આપે છે? શું આકર્ષક, પ્રેમાળ તથા સમજુ પત્ની સર્વશ્રેષ્ઠ ટોનીક છે? આજે ડૉ. મુકુલ ચોકસીએ 5 પ્રશ્નોના ઉત્તરો…

જનનાંગો વીશે પ્રવર્તતી કેટલીક ગેરમાન્યતાઓ – 2

યુવાવર્ગમાં જનનાંગો સમ્બન્ધી પ્રવર્તતી કેટલીક ગેરમાન્યતાઓ દુર થાય તે માટે ડૉ. મુકુલ ચોકસીએ 16 પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપવાનો સન્નીષ્ઠ પ્રયત્ન કર્યો છે. Continue reading "જનનાંગો વીશે પ્રવર્તતી કેટલીક ગેરમાન્યતાઓ – 2"

જનનાંગો વીશે પ્રવર્તતી કેટલીક ગેરમાન્યતાઓ – 1

યુવાવર્ગમાં જનનાંગો સમ્બન્ધી પ્રવર્તતી કેટલીક ગેરમાન્યતાઓ દુર કરવા ડૉ. મુકુલ ચોકસીએ 14 પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપવાનો સન્નીષ્ઠ પ્રયત્ન કર્યો છે. Continue reading "જનનાંગો વીશે પ્રવર્તતી કેટલીક ગેરમાન્યતાઓ – 1"

નપુંસકતા વીશે થોડુંક

શું નપુંસકતા માનસીક તથા મનોવૈજ્ઞાનીક કારણોસર થતી હોય છે? નપુંસકતાના અમુક કીસ્સાઓમાં શારીરીક પરીબળો જવાબદાર હોય છે? તબીબી અભીપ્રાય મેળવતા પહેલા નપુંસકતા માટે યુગલે શું કરવું જોઈએ? ડૉ. મુકુલ ચોકસીએ…

મારો ભાઈ ગમે તે બહાનું કાઢીને સગાઈ કરવાની ના પાડે છે

સ્કીઝોફેનીયા કે સ્કીઝોઈડ પર્સનાલીટી, ‘બૉર્ડરલાઈન મેન્ટલ રીટાર્ડેશન’, ‘સ્લીપ ઓર્ગેઝન્સ’ અને સ્પ્રેના ઉપયોગથી શરીરસુખ લંબાવવા અંગેના 6 પ્રશ્નોના ડૉ. મુકુલ ચોકસીએ આપેલા ઉત્તરો પ્રસ્તુત છે. Continue reading "મારો ભાઈ ગમે તે…

શું વધુ પડતા સેક્સના વીચારો કરવાથી સેક્સ મેનીઆક થઈ જવાય?

આજના ઉપક્રમમાં સેક્સ સાથે સમ્બન્ધ ધરાવતા તેમ જ મનોવૈજ્ઞાનીક–જાતીય સારવારની જરુર હોય તેવા 10 પ્રશ્નોના ડૉ. મુકુલ ચોકસીએ ઉત્તરો આપવાનો સન્નીષ્ઠ પ્રયત્ન કર્યો છે. Continue reading "શું વધુ પડતા સેક્સના…

સુહાગરાતે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો

આપણો સમાજ હજુ સેક્સની બાબતમાં વીદેશ કરતાં ઓછો વીકસીત છે. તો પછી સેક્સ એજ્યુકેશનને નામે આવી બધી ચીજવસ્તુઓ અમને શા માટે શીખવાડાય છે? આજના ઉપક્રમમાં ડૉ. મુકુલ ચોકસીએ 13 પ્રશ્નોના…