ટોનીક લેવાથી સેક્સ વધારી શકાય?

જો શક્તીવર્ધક દવાઓ ઝાઝી ઉપયોગી ન હોય તો ડૉક્ટરો શું કામ લખી આપે છે? શું આકર્ષક, પ્રેમાળ તથા સમજુ પત્ની સર્વશ્રેષ્ઠ ટોનીક છે? આજે ડૉ. મુકુલ ચોકસીએ 5 પ્રશ્નોના ઉત્તરો…

જનનાંગો વીશે પ્રવર્તતી કેટલીક ગેરમાન્યતાઓ – 2

યુવાવર્ગમાં જનનાંગો સમ્બન્ધી પ્રવર્તતી કેટલીક ગેરમાન્યતાઓ દુર થાય તે માટે ડૉ. મુકુલ ચોકસીએ 16 પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપવાનો સન્નીષ્ઠ પ્રયત્ન કર્યો છે. Continue reading "જનનાંગો વીશે પ્રવર્તતી કેટલીક ગેરમાન્યતાઓ – 2"

જનનાંગો વીશે પ્રવર્તતી કેટલીક ગેરમાન્યતાઓ – 1

યુવાવર્ગમાં જનનાંગો સમ્બન્ધી પ્રવર્તતી કેટલીક ગેરમાન્યતાઓ દુર કરવા ડૉ. મુકુલ ચોકસીએ 14 પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપવાનો સન્નીષ્ઠ પ્રયત્ન કર્યો છે. Continue reading "જનનાંગો વીશે પ્રવર્તતી કેટલીક ગેરમાન્યતાઓ – 1"

નપુંસકતા વીશે થોડુંક

શું નપુંસકતા માનસીક તથા મનોવૈજ્ઞાનીક કારણોસર થતી હોય છે? નપુંસકતાના અમુક કીસ્સાઓમાં શારીરીક પરીબળો જવાબદાર હોય છે? તબીબી અભીપ્રાય મેળવતા પહેલા નપુંસકતા માટે યુગલે શું કરવું જોઈએ? ડૉ. મુકુલ ચોકસીએ…

મારો ભાઈ ગમે તે બહાનું કાઢીને સગાઈ કરવાની ના પાડે છે

સ્કીઝોફેનીયા કે સ્કીઝોઈડ પર્સનાલીટી, ‘બૉર્ડરલાઈન મેન્ટલ રીટાર્ડેશન’, ‘સ્લીપ ઓર્ગેઝન્સ’ અને સ્પ્રેના ઉપયોગથી શરીરસુખ લંબાવવા અંગેના 6 પ્રશ્નોના ડૉ. મુકુલ ચોકસીએ આપેલા ઉત્તરો પ્રસ્તુત છે. Continue reading "મારો ભાઈ ગમે તે…

શું વધુ પડતા સેક્સના વીચારો કરવાથી સેક્સ મેનીઆક થઈ જવાય?

આજના ઉપક્રમમાં સેક્સ સાથે સમ્બન્ધ ધરાવતા તેમ જ મનોવૈજ્ઞાનીક–જાતીય સારવારની જરુર હોય તેવા 10 પ્રશ્નોના ડૉ. મુકુલ ચોકસીએ ઉત્તરો આપવાનો સન્નીષ્ઠ પ્રયત્ન કર્યો છે. Continue reading "શું વધુ પડતા સેક્સના…

સુહાગરાતે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો

આપણો સમાજ હજુ સેક્સની બાબતમાં વીદેશ કરતાં ઓછો વીકસીત છે. તો પછી સેક્સ એજ્યુકેશનને નામે આવી બધી ચીજવસ્તુઓ અમને શા માટે શીખવાડાય છે? આજના ઉપક્રમમાં ડૉ. મુકુલ ચોકસીએ 13 પ્રશ્નોના…

લગ્નપુર્વે સેક્સનો અનુભવ જરુરી છે?

મારી પત્ની મારી નજીક આવવાનું ટાળે છે. કહે છે કે મારા મોઢામાંથી વાસ આવે છે. શું દરેક પાનમસાલા ખાનારના જીવનમાં આવું બનતું હશે? પત્નીને કઈ રીતે સમજાવવી? ડૉ. મુકુલ ચોકસીએ…

સેક્સ એ શીખવાની વસ્તુ છે?

જાતીય અજ્ઞાન, પાર્ટનર વગરની સેક્સ્યુઆલીટી અને લગ્નજીવનની જાતીય નીરસતા – આ ત્રણેય જાતીય જીવનની ગંભીર સમસ્યાઓ છે. તેના ઉકેલ માટે એકડે એકથી વીચારવું જોઈએ. સેક્સને નીરંકુશતા, દબાણ, શરમ, ગીલ્ટ વગેરેની…