ભારતમાં જ્ઞાન વીકાસનો ઈતીહાસ

અશોકસ્તંભ – વૈશાલી, સમ્રાટ અશોકનું સ્મારક (ઈ.સ. પુ. 272–231) 5 ભારતમાં જ્ઞાન વીકાસનો ઈતીહાસ –ડૉ. બી. એ. પરીખ [આ લેખમાળાનો ચોથો લેખ (https://govindmaru.com/2019/06/24/dr-parikh-11/ )ના અનુસન્ધાનમાં..] એ નોંધવાની બાબત છે કે જ્યાં…

વીજ્ઞાનમાં નવજાગૃતી કાળ અને આધુનીક યુગનો આરંભ

ગેલેલીયો (1564–1642) આઈઝેક ન્યુટન (1642) 4 વીજ્ઞાનમાં નવજાગૃતી કાળ અને આધુનીક યુગનો આરંભ –ડૉ. બી. એ. પરીખ (આ લેખમાળાનો તૃતીય લેખ https://govindmaru.com/2019/06/03/dr-parikh-10/ ના અનુસન્ધાનમાં..) પરમ્પરાવાદ, ધર્મ–ચર્ચના આગ્રહો વીરુદ્ધ નવા વીચારોના…

પ્રાચીનકાળમાં વીશ્વના દેશોમાં વીજ્ઞાન કહેવાય તેવું જ્ઞાન

પ્રાચીન કાળમાં લોકો માહીતી કેવી રીતે મેળવતા હતા? Astrology, જ્યોતીષ, કુંડળી બનાવવી અને શુકન–અપશુકન વગેરે માન્યતાની શરુઆત કયા સમયગાળામાં થઈ? વીજ્ઞાનનો મુખ્ય પાયો અને જ્ઞાનપ્રાપ્તીની દીશામાં નવાં બીજ ક્યારે નંખાયા?…

વીજ્ઞાનનો ઉદભવ, વીજ્ઞાન અને વૈજ્ઞાનીક પદ્ધતી

ધર્મ તેમ જ ફીલસુફીનું બંધીયાર વાતાવરણ બધાને બન્ધબેસતું કે સાચું લાગતું? નીતી માનવસુખની વીરોધી બની ગઈ છે? ધર્મ અનુસાર પ્રવર્તમાન માન્યતાથી વીરુદ્ધ બળવાખોર વીવાદકોએ રચેલો મત શું કાલ્પનીક તુક્કો હતો?…

‘વીજ્ઞાનવીકાસ અને ભારતમાં વીજ્ઞાન’ : પ્રાસ્તાવીક

1 પ્રાસ્તાવીક –ડૉ. બી. એ. પરીખ આ બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તીની શરુઆત 14 અબજ વર્ષ પહેલાંથી થઈ એમ વીજ્ઞાનીઓ કહે છે. ક્રમશ: આ બ્રહ્માંડ વીશ્વમાં આકાશ, સુર્ય, ચન્દ્ર, ગ્રહો, પર્વતો, સમુદ્રો, નદીઓ,…

અનુબોધ–નીષ્કર્ષ

આ ઉપગ્રહ–યન્ત્ર છોડવાનો મન્ત્ર કયો? 10 અનુબોધ–નીષ્કર્ષ –ડૉ. બી. એ. પરીખ વીરોધાભાસી હકીકતો આજના ભારત દેશની પ્રજામાં અદ્યતન વીજ્ઞાન અને ટૅકનોલૉજીના ઉપયોગ દૃઢ રીતે વ્યાપેલાં છે. ઉચ્ચ કેળવણી, વીજ્ઞાન તેમ…

મન્ત્ર–યન્ત્ર–તન્ત્ર વીદ્યાની અવૈજ્ઞાનીકતા અને નીરર્થકતા

9 –ડૉ. બી. એ. પરીખ દુર્ગારામ મંછારામ મહેતા (ઈ.સ. 1809થી 1875) શું આ મન્ત્ર–યન્ત્ર–તન્ત્ર વીદ્યા વૈજ્ઞાનીક અને સાર્થક છે? આ પ્રશ્નનો સીધો જવાબ એ જ હોઈ શકે અને એ જ…

ભુત–પ્રેતમાં માન્યતા અને મન્ત્ર–તન્ત્રનું તરકટ

પ્રેતનું આહવાન કરવું 8 ભુત–પ્રેતમાં માન્યતા અને મન્ત્ર–તન્ત્રનું તરકટ –ડૉ. બી. એ. પરીખ હીન્દુ, ઈસ્લામ, ખ્રીસ્તી દરેક ધર્મમાં મૃત્યુ પછી જીવાત્માનું પ્રેત–ભુત બનવાની જોરદાર માન્યતાઓ છે. વળી પીર, જીન, દેવી–દેવીઓ…

મન્ત્ર–યન્ત્ર–તન્ત્રની વીભાવનાઓ

વહાલા વડીલો અને મીત્રો,  એન્ડ્રોઈડ(સ્માર્ટ) ફોનમાં ઘણાં વાચકમીત્રોને ‘અભીવ્યક્તી’ બ્લૉગ ખોલવાની ફાવટ નથી. તેવા મીત્રો માટે ‘ગુગલ પ્લે સ્ટોર’ પર ‘અભીવ્યક્તી’ની ઓફીશીયલ એપ્લીકેશન ‘Govind Maru’ શરુ થઈ છે. દર સોમવારે…