ભારતમાં વૈજ્ઞાનીક મીજાજ નથી

આપણે ભારતમાં વીજ્ઞાનશીક્ષણ, અવકાશવીજ્ઞાન અને સંશોધન ક્ષેત્રે આત્મનીર્ભર થવા ઉપરાંત આજે તો ઉપગ્રહો અવકાશમાં છોડવા માટે ઘણી નામના મેળવી છે. તો શું ભારત હવે વીજ્ઞાનમય બન્યું છે? ભારતની પ્રજામાં વૈજ્ઞાનીક…

ભારતીય મીથ્યા દાવાઓનું તાર્કીક વીવેચન

આગળના લખાણમાં જુદાજુદા શીર્ષકો હેઠળ ભારતના ધર્મશાસ્ત્રોમાં જુદાજુદા ધાર્મીક ગ્રન્થોમાં, કથાઓમાં તેમ જ ભારતીય હીન્દુ સમાજમાં રોજબરોજની જીવનરીતીમાં વીજ્ઞાન કેવી રીતે વણાયેલું છે એ દાવાઓનું વીગતે નીરુપણ કરવામાં આવ્યું છે.…

વેદોમાં વીજ્ઞાન?

આદ્ય મુળભુત મનાતા વેદો(ધર્મગ્રન્થો)માં બાઈબલ, કુરાનમાં છે તેવી એકસુત્રતા બોધનો ચોક્કસ ઢાળ, આકાર જોવા મળે છે? વહાણો, વીમાનો વીશેની ટૅકનોલૉજી કે સન્દેશાવ્યવહાર માટે ટેલીગ્રાફીનું મીકેનીઝમ વેદકાળમાં હતું? શું વેદોમાં વીજ્ઞાન…

કલ્પના કથાઓ – Mythologyમાં વીજ્ઞાન?

પુષ્પક વીમાન શ્રીલંકાથી અયોધ્યા સુધી રામનો પ્રવાસ? ઈ.સ. પુ. 3000થી વધારે 6 કલ્પના કથાઓ – Mythologyમાં વીજ્ઞાન? –ડૉ. બી. એ. પરીખ (આ પુસ્તકનો પાંચમો લેખ (https://govindmaru.com/2019/07/15/dr-parikh-12/)ના અનુસન્ધાનમાં..) ભારતીય સાહીત્યમાં કલ્પના…

ભારતમાં જ્ઞાન વીકાસનો ઈતીહાસ

અશોકસ્તંભ – વૈશાલી, સમ્રાટ અશોકનું સ્મારક (ઈ.સ. પુ. 272–231) 5 ભારતમાં જ્ઞાન વીકાસનો ઈતીહાસ –ડૉ. બી. એ. પરીખ [આ લેખમાળાનો ચોથો લેખ (https://govindmaru.com/2019/06/24/dr-parikh-11/ )ના અનુસન્ધાનમાં..] એ નોંધવાની બાબત છે કે જ્યાં…

વીજ્ઞાનમાં નવજાગૃતી કાળ અને આધુનીક યુગનો આરંભ

ગેલેલીયો (1564–1642) આઈઝેક ન્યુટન (1642) 4 વીજ્ઞાનમાં નવજાગૃતી કાળ અને આધુનીક યુગનો આરંભ –ડૉ. બી. એ. પરીખ (આ લેખમાળાનો તૃતીય લેખ https://govindmaru.com/2019/06/03/dr-parikh-10/ ના અનુસન્ધાનમાં..) પરમ્પરાવાદ, ધર્મ–ચર્ચના આગ્રહો વીરુદ્ધ નવા વીચારોના…

પ્રાચીનકાળમાં વીશ્વના દેશોમાં વીજ્ઞાન કહેવાય તેવું જ્ઞાન

પ્રાચીન કાળમાં લોકો માહીતી કેવી રીતે મેળવતા હતા? Astrology, જ્યોતીષ, કુંડળી બનાવવી અને શુકન–અપશુકન વગેરે માન્યતાની શરુઆત કયા સમયગાળામાં થઈ? વીજ્ઞાનનો મુખ્ય પાયો અને જ્ઞાનપ્રાપ્તીની દીશામાં નવાં બીજ ક્યારે નંખાયા?…

વીજ્ઞાનનો ઉદભવ, વીજ્ઞાન અને વૈજ્ઞાનીક પદ્ધતી

ધર્મ તેમ જ ફીલસુફીનું બંધીયાર વાતાવરણ બધાને બન્ધબેસતું કે સાચું લાગતું? નીતી માનવસુખની વીરોધી બની ગઈ છે? ધર્મ અનુસાર પ્રવર્તમાન માન્યતાથી વીરુદ્ધ બળવાખોર વીવાદકોએ રચેલો મત શું કાલ્પનીક તુક્કો હતો?…

‘વીજ્ઞાનવીકાસ અને ભારતમાં વીજ્ઞાન’ : પ્રાસ્તાવીક

1 પ્રાસ્તાવીક –ડૉ. બી. એ. પરીખ આ બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તીની શરુઆત 14 અબજ વર્ષ પહેલાંથી થઈ એમ વીજ્ઞાનીઓ કહે છે. ક્રમશ: આ બ્રહ્માંડ વીશ્વમાં આકાશ, સુર્ય, ચન્દ્ર, ગ્રહો, પર્વતો, સમુદ્રો, નદીઓ,…

અનુબોધ–નીષ્કર્ષ

આ ઉપગ્રહ–યન્ત્ર છોડવાનો મન્ત્ર કયો? 10 અનુબોધ–નીષ્કર્ષ –ડૉ. બી. એ. પરીખ વીરોધાભાસી હકીકતો આજના ભારત દેશની પ્રજામાં અદ્યતન વીજ્ઞાન અને ટૅકનોલૉજીના ઉપયોગ દૃઢ રીતે વ્યાપેલાં છે. ઉચ્ચ કેળવણી, વીજ્ઞાન તેમ…