‘વીસ્મૃતી’ – પોતાની જાતને જ ભુલી જતાં વ્યક્તી દર્દનાક સંજોગોમાંથી મુક્ત બને છે

‘વીસ્મૃતી’ (AMNESIA) એ વળગાડ કે મેલીવીદ્યા નહીં; પણ માનસીક બીમારી છે. મન્ત્ર–તન્ત્ર કે દોરા–ધાગા–તાવીજ કરવાથી આ બીમારી મટતી નથી. તેથી મનોચીકીત્સા કરાવવી અત્યન્ત જરુરી છે. –ડૉ. મૃગેશ વૈષ્ણવ સામાન્ય સંજોગોમાં…

અન્ધશ્રદ્ધાના અશ્લીલ નાટકનો આખરી અંક ક્યારે ભજવાશે?

નવસારી શહેરના બુદ્ધીનીષ્ઠ અને ગ્રૅજ્યુએટ દીપલબહેનને ભુત–પ્રેત અને વળગાડ–મેલી વીદ્યાની વાતો સાંભળી હસવું આવતું હતું. એ જ બહેન શ્વશુરગૃહમાં ગયા પછી તેમના વીચારોમાં શું પરીવર્તન થયું? ગુજરાતના પ્રસીદ્ધ યાત્રાધામ શામળાજીથી એક…