સુહાગણ (લાજના)-Malabar Trogon

સુહાગણ પક્ષીઓ જંગલી પક્ષીઓ તરીકે ઓળખાય છે. તેઓ ચટક રંગોવાળાં, ટુંકી ડોકવાળા અને મધ્યમ કદના પક્ષીઓ છે. તેમની પુંછડી લાંબી હોય છે પરન્તુ પીંછા નાના વર્તુળાકારના હોય છે. તેઓ એકલા…

રાજબાજ – Northern goshawk

પંજાબ રાજ્યનું રાજ્યપક્ષી ‘રાજબાજ’ એક શાનદાર સાહસીક શીકારી પક્ષી છે. રાજબાજ તમામ પ્રકારના બાજ પક્ષીઓમાં સોથી વધારે ખુંખાર અને આક્રમક સ્વભાવના હોય છે. તેથી તેને બાજના સરદાર કહેવામાં આવે છે.…

લગોઠી કલકલીયો – kingfisher

‘લગોઠી કલકલીયો’ કદમાં નાનું પરન્તુ ચકલી કરતાં જરાક મોટું સ્ફુર્તીવાળું ચપળ પક્ષી છે. તે નાનું છતાં રંગોના કારણે બધાને ગમી જાય તેવું મનમોહક પક્ષી છે. તેને હીન્દીમાં કીલકીલા કહેવામાં આવે…