પાયથોનીડે અને બોઈડે કુટુંબના ત્રણ સાપની સચીત્ર જાણકારી

(તસવીર સૌજન્ય : ભાવેશ ત્રીવેદી) (1) અજગર, (2) ભંફોડી, દરઘોઈ કે દરગોઈ, ધુણી અને (3) આંધળી ચાકળણ, ડભોઈ કે દમોઈ, ચટકોળ સાપની તથ્યસભર સચીત્ર માહીતી પ્રસ્તુત છે... –અજય દેસાઈ કુટુંબ…

ટાયફલોપીડે અને યુરોપેલટીડે કુટુંબના પાંચ સાપની તથ્યસભર સચીત્ર માહીતી

(તસવીર સૌજન્ય : વીવેક શર્મા) (1) ચંચુ અંધ સાપ, ચંચુ કૃમી સાપ, (2) અંધસાપ, આંધળો સાપ, બંબોઈ, કૃમી સાપ (3) પાતળો અંધ સાપ, પાતળો કૃમી સાપ (4) ઢાલપુચ્છ (ઈલીયોટ) અને…

(35) ઉડતા સાપ? અને (36) બે મોંવાળા સાપ?

આપણે જેને ઉડતા સાપ કહીએ છીએ, તે સાપ ખરેખર  હવામાં ઉડે છે? તે સાપ પક્ષીની જેમ નીચેથી ઉપર કે વૃક્ષ ઉપર પણ એક વૃક્ષથી વધુ ઉંચા બીજા વૃક્ષ ઉપર કે…

(37) સાપદંશ અને દેશી સારવાર તેમ જ (38) મદારીઓ – ગારુડીઓ

શું સાપદંશના વીવીધ દેશી ઉપચાર–સારવાર,ઘરગથ્થુ ઈલાજ કે નુસખાઓ કરવા હીતાવહ છે? એક સમય હતો, જયારે લોકોને મદારીઓનું આકર્ષણ હતું. ભારતીય સંસ્કૃતીનું એક વખતનું અભીન્ન અંગ ગણાતા મદારી–ગારુડીઆને શું સાપની સાચી…

(33) સાપની ઉપયોગીતા અને (34) દરીયાના સાપ

સાપનાં સાચા અસ્તીત્વથી આપણે ઘણી બધી રીતે અજાણ છીએ. સાપની સાચી ઉપયોગીતા આપણે જાણતા નથી. જેથી સાપની ઉપયોગીતા અને દરીયાઈ સાપના પ્રકારો, તેની જીવની અને તેના વીષની ઘાતકતા અંગે આજે…

(31) સાપ અંગે જાગૃત્તી અને (32) સાપ સંરક્ષણ

આપણે સહુ જાણીએ છીએ કે કોઈ પણ પર્યાવરણીય શીક્ષણની પ્રવૃત્તીનો છેવટનો હેતુ, પર્યાવરણ અને સંરક્ષણ અંગે નક્કર કાર્ય થાય તે માટે જાગૃતી આણવાનો હોય છે. સાપ અંગે જાગૃત્તી અને તેના…

(29) સાપ જેવા દેખાતા અન્ય જીવ અને (30) સાપ પકડવા વીશે

સાપની જેમ જ કોઈ પણ બાહ્ય અંગ ન ધરાવતાં હોય એવા કેટલાંક જીવ પૃથ્વી ઉપર હયાત છે. તે જીવ અંગે તેમ જ સાપ પકડવા વીશે કેટલાક નીતી–નીયમો અને કેટલીક મહત્વની…

વીષ પ્રતીરોધક રસી

28 વીષ પ્રતીરોધક રસી –અજય દેસાઈ સાપદંશના દરદીને દવાખાનામાં દાખલ કર્યા બાદ તેની સારવાર શરુ થાય છે, ત્યારે સહુ પ્રથમ વીષ પ્રતીરોધક રસીની આવશ્યકતા ઉભી થાય છે. હવે તો એ…

સાપનું વીષ

સાપનું વીષ શું છે? શું સાપ ઝેરી હોય છે કે તેનું વીષ ઝેરી હોય છે? સાપના વીષના પ્રકારો અને તેની અસરો, વીષમાંથી બનતા વીષ પ્રતીરોધક ઈંજેક્શનો, ઝેરની અસરોને નાબુદ કરી,…

સાપદંશથી મૃત્યુ થવાના કારણો

ઝેરી સાપના દંશથી થતી અસરો, વીષની ઘાતકતા અને દરદીનું મૃત્યુ થવાના કારણોની જાણકારી પ્રસ્તુત છે... Continue reading "સાપદંશથી મૃત્યુ થવાના કારણો"