રૅશનાલીઝમ, વૃત્તીઓ અને સદગુણો

રૅશનાલીઝમ, વૃત્તીઓ અને સદગુણો –રમણ પાઠક (વાચસ્પતી) નૈતીક મુલ્યો યા માનવીય સદગુણોના ક્ષેત્રે ધર્મે એવો તો ઈજારો ઠોકી બેસાડ્યો છે કે, જીવન પરત્વેના તર્કપુત તથા વીવેકપુત અભીગમનો ભાવાત્મક અર્થ તથા…

ચાર્વાક્–દર્શન (ભાગ – બે)

ચાર્વાક્–દર્શન –રમણ પાઠક (વાચસ્પતી) ભાગ – બે  ગયા સપ્તાહથી શરુ થયેલો આ લેખ, આ સપ્તાહે પુર્ણ થાય છે. આગામી સપ્તાહે બન્ને ભાગની સળંગ પીડીએફ મોકલીશ. …હવે આગળ વાંચો… યાવત્ જીવેત્…

ચાર્વાક્–દર્શન

ચાર્વાક્–દર્શન   ન સ્વર્ગો નાપવર્ગો વા નૈવાત્મા પારલૌકીક: । નૈવ વર્ણાશ્રમાદી ના ક્રીયાશ્ચ ફલદાયિતા: ।। –રમણ પાઠક (વાચસ્પતી) વીશ્વમાં કોઈ સ્વર્ગ નથી, ક્યાંય મોક્ષ નથી, આત્મા નથી, તેમ કોઈ પરલોક…

સ્વર્ગ આકાશમાં નહીં; ધરતી પર જ છે

જન્મ : 30–07–1922            અવસાન : 12–૦3–2015 સ્વર્ગ આકાશમાં નહીં; ધરતી પર જ છે –રમણ પાઠક (વાચસ્પતી) ન સ્વર્ગો નાપવર્ગો વા નૈવાત્મા પારલૌકીક: –ચાર્વાક ધર્મ, જે સામાન્ય રીતે પ્રેમ,…

શ્રદ્ધા–અન્ધશ્રદ્ધા

–રમણ પાઠક (વાચસ્પતી)         [71.] શ્રદ્ધા સેવવી અને સંશય ન કરવો એ અત્યંત હાનીકર્તા એવી પ્રમાદી મનોદશા છે, જેણે સદીઓથી માનવજાતને ઘોર યાતનાનો ભોગ બનાવી છે. ફીલસુફી–ચીન્તનદર્શનનું ઉદભવસ્થાન…

ધર્મ–અધ્યાત્મ

–પ્રા. રમણ પાઠક ‘વાચસ્પતી’ [48.] દેશની વર્તમાન કરુણતાનાં મુળ જ આપણી કહેવાતી આધ્યાત્મીક પરલોકપરાયણતા છે. એક બાજુ, બે ટંકના રોટલા માટે તનતોડ શ્રમ કરી, જીવન વેંઢારતી વીરાટ જનતા છે; જેને…

આપનું સુખદ તથા શુભ મૃત્યુ હો !

આપનું સુખદ તથા શુભ મૃત્યુ હો ! નુતન વર્ષની શુભેચ્છા –પ્રા. રમણ પાઠક (વાચસ્પતી) (For ‘adults’ only) નવા વર્ષની આવી અભીનવ શુભેચ્છા મીત્રોને પાઠવું છું એથી કેટલાક ખરે જ નારાજ…

‘રમણવીશેષ’

–પ્રા. રમણ પાઠક (વાચસ્પતી) ‘મેં મારું, આ મતલબનું વસીયતનામું તો બનાવ્યું જ છે; પરન્તુ લોકસ્મૃતી ખુબ ટુંકી હોય છે, એટલે અહીં અંતમાં, અગત્યનો સારાંશ દોહરાવી લઉં: (1)  મારા મરણપ્રસંગે ઘીનો…

ધર્મકથાઓ અને પારાયણો ફક્ત રાતે જ યોજાય તો ?

સુરતના દૈનીક ‘ગુજરાતમીત્ર’માં સાપ્તાહીક કૉલમ ‘રમણભ્રમણ’ થકી દર શનીવારે લગભગ ચાર દાયકાઓ સુધી અને મુમ્બઈના તે સમયના દૈનીક ‘સમકાલીનમાં ‘સંશયની સાધના’ કૉલમ મારફત, સમગ્ર ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં રૅશનાલીઝમનો મહીમા ઉજાગર…

રૅશનાલીઝમ

–પ્રા. રમણ પાઠક ‘વાચસ્પતી’ [1.] ‘રૅશનાલીઝમ એક એવો માનસીક અભીગમ છે કે, જેમાં વીવેકશક્તી તથા તર્કશક્તી (રીઝન)ની સર્વોપરીતાનો બીનશરતી સ્વીકાર કરવામાં આવે છે અને જેનો હેતુ ફીલસુફી તથા નીતીશાસ્ત્રની એવી…