સમાજને સાચો રાહ ચીંધનાર ‘ગુરુઓ’ને વન્દના…

સમાજને સાચો રાહ ચીંધનાર ‘ગુરુઓ’ને વન્દના... –ડૉ. શશીકાન્ત શાહ ‘કોઈ પણ માણસ અને સમાજનો વીકાસ ‘સદ્ ગુરુ’ને આભારી છે. આ સૃષ્ટી પર ગુરુ વગરનું કોઈ નથી. એક સન્ત કહે છે,…

માણસને ભગવાન સમજીએ

‘આનન્દનું આકાશ’ અને ‘શાણપણનાં મોતી’ પુસ્તકોનું લોકાર્પણ તા. ૨૫ ડીસેમ્બર, ૨૦૧૫. માનવપ્રેમી ઈસુનો જન્મદીન. દક્ષીણ ગુજરાતના વીદ્વાન શીક્ષણવીદો, સાહીત્ય–રસીકો, લેખકો, તબીબો અને ‘ગુજરાતમીત્ર’ દૈનીકમાંની ડૉ. શશીકાંત શાહની સાપ્તાહીક બે કૉલમોના…

ફરજ છોડીને બાપુની કથામાં જવાય ?

–ડૉ. શશીકાન્ત શાહ પ્રકાશ એમ.એડ્.માં મારો વીદ્યાર્થી હતો. અત્યન્ત તેજસ્વી કારકીર્દી ધરાવનારા એ વીદ્યાર્થીનો ગયા સપ્તાહમાં ફોન આવ્યો. પ્રકાશ કહે છે; ‘સર, અમારા નગરમાં બાપુની કથાનું આયોજન ગોઠવાયું છે. શાળામાંથી આઠ…

સમાજે આપણને ખુબ આપ્યું, આપણે સમાજને શું આપ્યું ?

–ડૉ. શશીકાન્ત શાહ http://www.servicespace.org/my/profile.php?mid=2 http://www.helpothers.org/index.php?pg=download         નીપુણ મહેતા, ઉમ્મર વરસ છત્રીસ, અમેરીકામાં નીવાસ. અમેરીકાની યુનીવર્સીટીમાંથી કમ્પ્યુટર સાયંસની ડીગ્રી મેળવી અમેરીકામાં રહેતો યુવાન છત્રીસ વરસની ઉમ્મરે સામાન્યત: શું કરે ?  જીન્દગીનો…

ફરજપરસ્તી એ જ ઈશ્વરપુજા

(ધાર્મીકતા અને નીતીમત્તા)–ડૉ. શશીકાંત શાહ(ડૉ. શશીકાંત શાહ વીર નર્મદ દક્ષીણ ગુજરાત યુનીવર્સીટીના ‘શીક્ષણ વીભાગના’ નીવૃત્ત વડા છે. આજીવન સન્નીષ્ઠ શીક્ષક રહ્યા. આ બધું જ એમણે જીવનમાં અમલમાં મુક્યું અને હજીયે…

અમદાવાદની ‘એકલવ્ય સ્કુલે’ બાળકોનાં બાહ્ય ઓળખ–ચીહ્નો પર પ્રતીબંધ લાદ્યો !

અમદાવાદની ‘એકલવ્ય સ્કુલે’બાળકોનાં બાહ્ય ઓળખ–ચીહ્નો પર પ્રતીબંધ લાદ્યો ! -એકલવ્ય શાળાઓના વર્ગખંડોમાં બેઠેલાં બાળકો સમાજનું પ્રતીનીધીત્વ કરે છે. તેઓ સમાજના જુદા જુદા વર્ગોમાંથી આવતાં હોય છે અને અલગ અલગ ધર્મો…

‘વેલૅન્ટાઈન-ડે’

ફરી વૅલેન્ટાઈન ડે આવી પહોંચ્યો : ચાલો, ‘પ્રેમજાળ’માં ‘ફસાવા’ માટે કોણ તૈયાર છે ? “અમેરીકામાં એક સ્થળે મારું પ્રવચન પુરું થયા પછી એક શ્રોતાએ મને પ્રશ્ન પુછ્યો, ‘ભારતમાં શાળાઓમાં અભ્યાસ…