‘એક મુલાકાત’

ભગતથી ઓળખાતા સુરતના એક અઘોરી–તાન્ત્રીકને તા. 10/09/2001ના રોજ રંગે હાથ પકડી પાડી, તેની પાસે તેના કુકર્મોની કબુલાત કરાવનારી ટીમનો મુખ્ય હીરો અને ‘સત્યશોધક સભા’, સુરતના સહમન્ત્રી મધુભાઈ કાકડીયા 136 –…

‘મુળ પ્રશ્નોનું સાતત્ય અને તેની વ્યાપકતા’

ધર્મ, સંસ્કાર અને રુઢીગતતાએ ક્યારે અને કોના પર કાબુ મેળવ્યો છે? કોની જોહુકમી માણસોને ખોટા ઉકેલ માટે ખોટા માણસોની દીશામાં ધકેલે છે? કોઈ પણ ફાલતું માણસ ક્યારે અધીકારથી કહી શકે…

વીષવર્તુળના છેદનની શક્યતા

‘અકથીત રોગ’થી પીડાતા દર્દીઓના ‘વીષવર્તુળ’ની નબળી કડી કઈ? કેટલા અને કયાં તબક્કામાં ‘વીષવર્તુળ’ પેદા થાય છે? આ ‘વીષવર્તુળ’ને દુર કરવા માટે શું કરવું અને કેવું વ્યવસ્થાતન્ત્ર તૈયાર કરવું જોઈએ? Continue…

અવીવેકબુદ્ધીપણાનું અર્થશાસ્ત્ર

‘અકથીત રોગ’ સમગ્રપણે અવૈજ્ઞાનીકતા પર ઉભેલો છે? સમાજના બહુસંખ્ય લોકો અવૈજ્ઞાનીકતાના આશીક કેમ બને છે? શું તેઓ અવૈજ્ઞાનીકતાને કારણે તબીબોને ખોટા અને ભગત–પીરને સાચા માને છે? ‘અકથીત રોગ’ના ઉપચારો–સીદ્ધી અને…

વેદના અને આલમ્બનનાં વર્તુળ

માણસને થતી વેદના પોતાના પુરતી સીમીત હોય છે? એ વેદનાને વાચા આપે છે? એની વેદનાઓને આલમ્બન મળે છે? આલમ્બન શોધવાથી કેવાં વર્તુળ પેદા થાય? આલમ્બનનાં વર્તુળથી કેવાં પરીણામ પ્રાપ્ત થાય?…

સમ્ભવીતતા અને પ્રચાર

ભગત–પીર પાસે કોઈ દૈવી શક્તી હોય છે? આપણો સમાજ કઈ ઋગ્ણ દશા ભોગવે છે? આંકડાશાસ્ત્રમાં ભણાવાતો સમ્ભવીતતાના સીદ્ધાંતનો જાણીતો દાખલો અને પંજા–મીંડીના જુગારની સમ્ભવીતતા થકી લેખકશ્રીએ આ લેખમાં શું સમજાવ્યું…

ઉપચારની ભ્રામકતા

ડૉક્ટરોનો પણ ડૉક્ટર અને ‘દૈવી અંશ’ ધરાવતો સુરતનો ભગત બીલકુલ અસમ્બન્ધીત નીદાન કરીને મારણ/તારણ મુઠના ઉપચારો કરે છે. શું દૈવી શક્તીની મદદથી કોઈની કોઈ પણ સમસ્યાઓનો ઉકેલ શક્ય છે? એ…

વૈવીધ્યસભર દર્દો

સુરતના એક ભગત પાસે દર્દીઓ સાવ અક્કલ વગરના સવાલો લઈને આવ્યા હતા. જેમાં (1) કૌટુમ્બીક સવાલો, (2) શારીરીક રોગના સવાલો, (3) આર્થીક સવાલોઅને (4) શારીરીક રોગના સવાલો હતા. દર્દીઓના દ્વેષ,…

તબીબો અને દર્દીઓ

આપણા માંદા સમાજના અકથીત રોગીઓ કોને વશ થઈ કેવા ઉપાય માટે ભગત, ભુવા, પીર, બાવા, સાધુ, મૌલવી કે પાદરી પાસે જાય છે? આવી વ્યક્તીઓના વીજ્ઞાપન અને વેચાણકળાનાં અસરકારક સાધનો કયાં…

રોગનું પૃથકકરણ

એક જોષ જોનારા અને દુ:ખ–દર્દ દુર કરનારનો ‘સત્યશોધક સભા’ના કાર્યકરોએ પર્દાફાશ કર્યો ત્યારે તેઓને કયું નજરાણું મળ્યું? ‘તેરી ભી ચુપ ઓર મેરી ભી ચુપ’ ચાલતું હોય તેવા અકથીત રોગના ચીહ્નો…