આભાસી આધ્યાત્મીકતાનું અનાવરણ

આભાસી આધ્યાત્મીકતાનું અનાવરણ –બી. એમ. દવે વાચકમીત્રો! આ પુસ્તીકા લખવાનું વીચારબીજ ‘વોટ્સઍપ’ પર વાયરલ થયેલ એક આંખો ઉઘાડનારા મૅસેજમાંથી મળ્યું છે. આપણને સૌને જન્મતાંની સાથે જ પહેરાવી દેવામાં આવેલા ધાર્મીક…

ભ્રમ ભાંગ્યા પછીની ભાંજગડ

08   ભ્રમ ભાંગ્યા પછીની ભાંજગડ –બી. એમ. દવે [ગત અંક : 07 ( https://govindmaru.wordpress.com/2017/08/04/b-m-dave-9/ )ના અનુસન્ધાનમાં..] પ્રકરણ : 07ના મુદ્દા નંબર : 07માં જણાવ્યા મુજબ શાસ્ત્રો અનુસાર મરણોત્તર સ્થીતી…

ભ્રમને ભેદવાનાં ભયસ્થાન

07 ભ્રમને ભેદવાનાં ભયસ્થાન –બી. એમ. દવે [ગત અંક : 06 ( https://govindmaru.wordpress.com/2017/06/30/b-m-dave-8/ )ના અનુસન્ધાનમાં..] તારીખ : 12 ફેબ્રુઆરી, 1824ના રોજ મોરબી પાસેના ટંકારા ગામે જન્મેલા મુળશંકર અંબાશંકર ત્રીવેદી નામના…

ભ્રમના ભણકારા

06 ભ્રમના ભણકારા –બી. એમ. દવે [ગત અંક : 05 ( https://govindmaru.wordpress.com/2017/05/19/b-m-dave-7/  )ના અનુસન્ધાનમાં..] ભ્રમ ક્યારેક અલ્પજીવી, ક્યારેક દીર્ઘજીવી અને ક્યારેક ચીરંજીવી સ્વરુપે મનુષ્ય અને પશુ–પ્રાણીઓમાં પણ દેખાય છે. દીર્ઘજીવી…

ભ્રમના ભેદભરમ

04 ભ્રમના ભેદભરમ –બી. એમ. દવે [ગત અંક : 03 ( https://govindmaru.wordpress.com/2017/03/10/b-m-dave-5/ )ના અનુસન્ધાનમાં..] એક પ્રચલીત કીર્તનના શબ્દો સાંભળો : તમે નાહકના મરો બધા મથીમથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે,…

સામુહીક ભ્રમણા

03 સામુહીક ભ્રમણા –બી. એમ. દવે [ગત અંક : 02 ( https://govindmaru.wordpress.com/2017/02/17/b-m-dave-4/  )ના અનુસન્ધાનમાં..] સામુહીક ભ્રમણાને મનોવીજ્ઞાનની ભાષામાં mass-mania તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ બાબતને લગતી વ્યક્તીગત ભ્રમણા જ્યારે…

ભ્રમની ભૌતીક અસરો

02 ભ્રમની ભૌતીક અસરો –બી. એમ. દવે [ગત અંક : 01 https://govindmaru.wordpress.com/2016/12/23/b-m-dave/ ના અનુસન્ધાનમાં..] ભ્રમનો જન્મ મનુષ્યના મસ્તીષ્કમાં થાય છે; પણ તેનો પગપેસારો આખા શરીરમાં થઈ જાય છે. બીજા શબ્દોમાં…

આસ્તીકતાનું પ્રત્યારોપણ

આસ્તીકતાનું પ્રત્યારોપણ –બી. એમ. દવે કહેવાની જરુર નથી કે પૃથ્વી ઉપર જન્મે લેતું દરેક બાળક ધર્મ, સમ્પ્રદાય કે જાતીના લેબલ વગર અવતરે છે. અલબત્ત, આપણે તેને જન્મતાંની સાથે જ આવાં…

ભ્રમના ભરોસે

ભ્રમના ભરોસે –બી. એમ. દવે સૌથી પહેલો પ્રશ્ન એ થાય કે ભ્રમ એટલે શું? મારી દૃષ્ટીએ ભ્રમ કે ભ્રમણા એટલે પોતાની રીતે માની લીધેલું સત્ય. આવું સત્ય અનુકુળ અર્થઘટન ઉપર…