પ્રતીષ્ઠાનો મોહ

માન અને પ્રતીષ્ઠાના મોહની એક વાર ચટ લાગ્યા પછી માણસ દીવસે દીવસે અવનતી તરફ ધકેલાતો જાય છે? એકબીજામાં ન હોય એવા ગુણોની પ્રશંસા કરતા રહી કે દોષ સહન કરતા રહી…

મહાત્મા જ્યોતીબા ગોવીન્દરાવ ફુલે

પરમ પુજ્યોએ, મહામંડલેશ્વરોએ કે ઑનરેબલોએ જે નહોતું કહ્યું અને કર્યું, એ એક શુદ્રએ પહેલી વાર કહ્યું અને કર્યું. કોઈનાં પણ પુતળાં ન હોવાં જોઈએ; પણ ભારતમાં જો કોઈનું વીરાટ પુતળું…

અન્ધશ્રદ્ધાના અશ્લીલ નાટકનો આખરી અંક ક્યારે ભજવાશે?

નવસારી શહેરના બુદ્ધીનીષ્ઠ અને ગ્રૅજ્યુએટ દીપલબહેનને ભુત–પ્રેત અને વળગાડ–મેલી વીદ્યાની વાતો સાંભળી હસવું આવતું હતું. એ જ બહેન શ્વશુરગૃહમાં ગયા પછી તેમના વીચારોમાં શું પરીવર્તન થયું? ગુજરાતના પ્રસીદ્ધ યાત્રાધામ શામળાજીથી એક…

ચમત્કારનો ભ્રમ (ભાગ : 2)

માનવજીવનની સાર્થકતા શામાં છે? આપણા દેશમાં દેવ બનવું સહેલું છે; પરન્તુ માણસ થવું, માનવતા પ્રાપ્ત કરવી, માનવીય સદગુણોથી સમ્પન્ન થવું એ કઠણ છે? Continue reading "ચમત્કારનો ભ્રમ (ભાગ : 2)"

કેવી સ્ત્રીને માન–સન્માન માગવાં પડતાં હોય છે!

ભારતમાં તો સ્ત્રીને દેવી અને નારાયણીનું સ્થાન એટલે કે પુરુષ કરતાં ઉંચો હોદ્દો આપ્યો છે. એણે પુરુષના સમોવડી બનીને શું નીચાં ઉતરવું છે? પોતાના પદની ગરીમા જાળવવાનું એને કેમ પસન્દ…

ચમત્કારનો ભ્રમ

આપણે કઈ ઘટનાને દૈવી ચમત્કાર કહીએ છીએ? વેદમન્ત્રોમાં કેટલા પ્રમાણમાં સામર્થ્ય છે, તે વીશેની કોઈ પણ જાતની શોધ કોઈએ કરી છે? શું ચમત્કાર એ જ સાધુની અને સત્પુરુસની ખરી શક્તી…

ધરતી પરના ભગવાન

ડૉ. ટી. કે. લહીરી(જન્મ : 03.01.1941) ધરતી પરના ભગવાન –ફીરોજ ખાન આપણે ઘણી વખત આપણી આજુબાજુ એવી વ્યક્તીઓને જોતાં હોઈએ છીએ, જે વ્યક્તી બીલકુલ સામાન્ય લાગતી હોય છે. સામાન્ય વ્યક્તી…

ચાવાર્ક સુત્રો

બૃહસ્પતી (ચાર્વાક)ને જીવતેજીવ બાળી નાખવામાં આવ્યા હતા..!! ચાર્વાકનું સમ્પુર્ણ સાહીત્ય પણ બાળી નાખવાને કારણે ભારતીય દર્શનોમાં ‘ચાર્વાક દર્શન’નું પોતીકું કહી શકાય તેવું કોઈ સાહીત્‍ય પ્રાપ્ય નથી; પરન્તુ ‘સનાતન સેવાશ્રમ’, હારીજ…

ધર્મ અભડાઈ જવો એટલે શું? શું કરો તો તમારો ધર્મ અભડાઈ જાય?

શું આપણે ધાર્મીક કટ્ટરતા કે વૈચારીક કટ્ટરતાનો ભોગ બની રહ્યા છીએ? આપણો ધર્મ અભડાઈ ગયો છે અથવા અભડાવી રહ્યા છીએ તે બાબત કટ્ટરતા તરફ ધકેલે છે? Continue reading "ધર્મ અભડાઈ…

અન્ધશ્રદ્ધા ત્યાગો ‘એપીલેપ્સી’નો ઈલાજ કરાવો

ફેબ્રુઆરી મહીનાના બીજા સોમવારે ‘આંતરરાષ્ટ્રીય એપીલેપ્સી દીવસ’ મનાવવામાં આવે છે. આવો...  આજે ‘એપીલેપ્સી’ અને ‘પર્પલ ડે’ વીશે જાણકારી મેળવી ને અન્ધશ્રદ્ધા ત્યાગીએ... Continue reading "અન્ધશ્રદ્ધા ત્યાગો ‘એપીલેપ્સી’નો ઈલાજ કરાવો"