માનવકેન્દ્રી ધર્મનો ઢંઢેરો

અમેરીકાની બફેલો યુનીવર્સીટીના પ્રો. કુપ્સે માનવકેન્દ્રી ધર્મનો એક ઢંઢેરામાં આજના ક્રીયાકાંડકેન્દ્રી સંગઠીત ધર્મોથી અલગ પડીને માનવકેન્દ્રી વીચાર અને માનવધર્મની વાત કહેવામાં આવી છે. સૌ પ્રબુદ્ધ નાગરીકોએ આ ‘માનવ ઢંઢેરો’ વાંચવા…

સમાન નાગરીક ધારાનો વીકલ્પ

સમાન નાગરીક ધારાનો વીકલ્પ –યાસીન દલાલ આપણા દેશમાં જુદા જુદા ધર્મ પાળતા લોકો માટે અલગ કાયદો છે. આ બધા કાયદાઓ નાબુદ કરીને એક સમાન નાગરીક ધારો લાગુ કરવાની હીલચાલ શરુ…

મનની શાન્તી કઈ રીતે મળે ?

–યાસીન દલાલ હમણાં હમણાં અધ્યાત્મ અને આધ્યાત્મીકતા, એ બે શબ્દો વારમ્વાર કાને અથડાય છે. ઠેરઠેર જાતજાતની અધ્યાત્મીક શીબીરો યોજાઈ રહી છે અને એમાં સેંકડો લોકો ભાગ લે છે. આત્માની ઉન્નતી…

સ્વર્ગ અને નરક ક્યાં છે ?

ખુશ ખબર છેલ્લાં સાડા સાત વરસથી રૅશનલ વીચારોને પ્રસારવા મથતા મારા બ્લોગ ‘અભીવ્યક્તી’માં, જે લેખકના 25 લેખો મુકાયા હોય તેવા લેખકોની ‘ઈ.બુક’ પ્રકાશીત કરવાનું નક્કી કર્યું છે. તે મુજબ ‘અભીવ્યક્તી’ – ઈ.બુક –…

મનુષ્યને મળેલી ઉત્તમ ભેટ : વીવેકબુદ્ધી

ડૉ. શશીકાંત શાહનાં પુસ્તકોની વીજાણુ આવૃત્તીનું લોકાર્પણ કરાયું         જાણીતા શીક્ષણવીદ્ અને કટારલેખક ડૉ. શશીકાંત શાહની બે પુસ્તીકાઓ (1) ‘આનંદની ખોજ’ અને (2) ‘ટીન–એજમાં બૉયફ્રેન્ડથી સાવધાન’ની વીજાણુ આવૃત્તી (ઈ.બુક્સ) ‘મણી…

કેટલાક ચીંતકો–જેમણે દુનીયા બદલી નાંખી

–યાસીન દલાલ સ્ટીફન હોકીન્સ આધુનીક યુગના એક મહાન વૈજ્ઞાનીક છે. હમણાં એમણે એવી આગાહી કરી કે માણસજાત જો રૉબો(ટ) બનાવવામાં આગળ વધતો રહેશે તો માણસ જ માણસનો નાશ કરશે. એમણે…

સામાજીકતા વળગણ બને ત્યારે…

–યાસીન દલાલ એક મીત્રને કોઈ કામસર ફોન કર્યો. એમનું નામ રમેશભાઈ ધારી લઈએ. સામે છેડેથી જવાબ મળ્યો કે નજીકના કોઈ સગાના લગ્નપ્રસંગે મુમ્બઈ ગયા છે. બે દીવસમાં આવી જશે. ત્રણેક…

વીચારની સાથે વીવેક ભળે તો સોનામાં સુગંધ ભળે

– યાસીન દલાલ કોઈ પણ વીચારની સાથે વીવેક હોય તો જ એ વીચારનો અમલ ખીલી ઉઠે છે. વીચાર કરવાની તસ્દી નહીં લેનારાઓની સંખ્યા દીવસે દીવસે વધતી જાય છે. વીચારવાનું છોડી…

નથી, નથી મુજ તત્વો વીશ્વથી મેળ ખાતાં

...યાસીન દલાલ હમણાં ચોથી જાન્યુઆરીએ વીશ્વવીખ્યાત ફ્રેંચ સાહીત્યકાર આલ્બેર કામુની જન્મજયન્તી હતી. કામુ, સાર્ત્ર અને નીત્શેનો એક યુગ હતો. યુરોપની પ્રજા ઉપર આ બધા લેખકોએ ખુબ ગાઢ અસર કરી. એમનાં…

ધર્મને નામે ધતીંગ ક્યાં સુધી ?

-યાસીન દલાલ દરરોજ દેશમાં એવી ઘટનાઓ બને છે જે વાંચીને રુવાડાં ખડાં થઈ જાય છે. દેશમાં ચારેબાજુ બળાત્કારની ઘટનાઓ દરરોજ બને છે. દીલ્હીથી માંડીને રાજકોટ સુધી આવી ઘટનાઓ બન્યા જ…