સૌને પોતાનો વાડો મોટો કરવો છે

સૌને પોતાનો વાડો મોટો કરવો છે સ્વામી સચ્ચીદાનન્દજી આપણે ત્યાં અધ્યાત્મની જગ્યાએ સામ્પ્રદાયીકતા ફાલીફુલી છે. અધ્યાત્મની સતત વાતો કરનારા પણ સાચા અર્થમાં આધ્યાત્મીક નથી હોતા. આવા લોકોને પણ ભૌતીક સુખસગવડો…

ખાંધ પર બેઠેલાં

ખાંધ પર બેઠેલાં મનુભાઈ પંચોળી ‘દર્શક’ (તારીખ 01 ફેબ્રુઆરી, 1995ના ‘ભુમીપુત્ર’ પખવાડીકમાં પાંડુરંગ શાસ્ત્રીની વીચારસરણીનું મુલ્યાંકન કરતો લેખ ‘કંઠે પાહાણ શકે ક્યમ તરી’ પ્રસીદ્ધ થયો હતો. આ લેખના સમર્થનમાં ‘ઝેર તો…