મનુસ્મૃતીના શાસન કરતાં બંધારણવાળું શાસન શા માટે શ્રેષ્ઠ છે?

બંધારણને બદલે મનુસ્મૃતીવાળું વર્ણવ્યવસ્થાનું શાસન હોત તો ‘ખેડે તેની જમીન’ની પોલીસી બની હોત ખરી? “1947 પહેલાંના હજારો વરસમાં દેવી–દેવતાઓ/સાધુ–સંતો ક્યારેય તેમની કૃપા શા માટે વરસાવતા ન હતા? શું આ દેવી–દેવતાઓએ/સાધુસંતોએ…

આવનારી પેઢી કહેશે કે શા માટે ચુપ રહ્યા હતા?

આવનારી પેઢી કહેશે કે શા માટે ચુપ રહ્યા હતા? –રમેશ સવાણી આપત્તીના સમયે લોકોની સાથે છેતરપીંડી કરે/કાળાબજાર કરે/જુઠ્ઠી રીતે ઈમેજ ચમકાવે/જવાબદારીથી ભાગે તો એ દુષ્ટતા છે. તે માફ ન થઈ…

આપણી આંખો કેમ ખૂલતી નથી?

આપણી આંખો કેમ ખૂલતી નથી? –રમેશ સવાણી ધાર્મિક ગુરુઓ; ભક્ત પુરુષો/મહિલાઓનું કઈ કઈ યુક્તિઓથી શોષણ કરતા હતા, તે જાણવા માટે ‘મહારાજ લાઈબલ કેસ’ તથા ‘પોલ કેસ’નો અભ્યાસ કરવો પડે. મહારાજ…

રૅશનાલીસ્ટ/વીવેકપંથી શું દુધે ધોયેલા હોય છે?

રૅશનાલીઝમ સમાજને નાગરીક આપે છે;જ્યારે ધર્મ સમાજને ઝનુની ભક્ત આપે છે! વીવેકબુદ્ધી એટલે સત્ય કે અસત્ય; સારું કે ખરાબ પારખવાની શક્તી. રૅશનાલીઝમના પાયામાં બુદ્ધી નહીં પરન્તુ વીવેકબુદ્ધી છે. રૅશનાલીસ્ટ ભુપેન્દ્રસીંહ…

કોઈ ઈશ્વર કે ધર્મગુરુ નહીં; શીક્ષણ જ ચમત્કાર કરી શકે

  કોઈ ઈશ્વર કે ધર્મગુરુ નહીં; શીક્ષણ જ ચમત્કાર કરી શકે –રમેશ સવાણી તા. 29 ફેબ્રુઆરી, 2020ના રોજ સુરત ખાતે અમારા સમ્બન્ધી કાળુભાઈ બેલડીયા દ્વારા આયોજીત ‘સંત મેળાવડા’માં મેં વક્તવ્ય…

‘ઈશ્વરનો ઈન્કાર’ પુસ્તકનો નીચોડ શું?

  અમારો ધર્મ જ સત્ય; બીજાનો મિથ્યા છે, એમ કહેનાર પાખંડી હોય છે! જગતનો કોઈ પણ ધર્મ સમ્પુર્ણ હોઈ શકે નહીં. ધર્મ સ્થાપકો સમ્પુર્ણ જ્ઞાન ધરાવતા હતા તેમ માની શકાય…

જ્યોતીષીની અઘોર તાન્ત્રીકશક્તી કામમાં આવે?

–રમેશ સવાણી, નીવૃત્ત IPS અધીકારી સવારમાં પહેલું કામ અખબાર વાંચવાનું હોય. જો કે અખબારો સરકારી માહીતીખાતા દ્વારા પ્રકાશીત થતા હોય; એવું લાગે છે. સરકારની વાહવાહી વધુ અને લોકોની વેદનાને વાચા…

બાળકો બીકણ કેમ થાય છે?

શું બીક બેસાડવા માટે દરેક ધર્મમાં સરખું મીકેનીઝમ છે? આપણા બાળકો બીકણ ન થાય અને ભયમુક્ત થઈ પોતાનું રક્ષણ કરી શકે તે માટે માબાપે શી કાળજી લેવી જોઈએ? Continue reading…

યુવતીઓએ પોતાનું શોષણ અટકાવવા કઈ કાળજી લેવી જોઈએ?

શ્રી. રમેશભાઈ સવાણી, આઈ.પી.એસ. અધીકારી સમક્ષ મોહભંગ થયેલી યુવતીઓના અનેક કેસ આવ્યા હતા. યુવકોને છેતરપીંડી કરવાની તક જ ન મળે તે માટે યુવતીઓએ કઈ કઈ કાળજી લેવી કે તકેદારી રાખવી…

માનવવાદી એટલે કોણ?

માનવવાદ/રૅશનાલીઝમ એટલે માત્ર કથાકારો/ભુવાઓ/મુંજાવરો/જ્યોતીષ/દોરાધાગા/અન્ધશ્રદ્ધાનો વીરોધ નહીં; પરન્તુ માનવમુલ્યો કચડી નાખનારનો સખત વીરોધ. માનવવાદી એટલે જેના આચાર–વીચારમાં કેન્દ્રસ્થાને વ્યવસ્થા નહીં; પણ માણસ હોય. માનવવાદી વ્યક્તી ધર્મ/નાતજાત/રંગરુપના કારણે કોઈને અન્યાય કરતી નથી.…