(1) થેન્ક્યુ, કોરોના! અને (2) કોરોનીયસ રૅશનલ સભા

ઈશ્વરના નામે આપણને હમ્મેશાં માત્ર અને માત્ર ગુમરાહ જ કરવાના પ્રયત્નો થતા રહ્યા છે. આ કડવું સત્ય ‘કોરોના’ વાયરસે સંસારને સમજાવ્યું છે. લેખક શ્રી. રોહીત શાહે ‘કોરોના’નો શા માટે આભાર…

નવા વીચારો પ્રત્યેની આભડછેટ આપણને પરવડે?

વાસી પરમ્પરાઓ, બન્ધીયાર માન્યતાઓ અને સડી ગયેલા વીચારો કે ચીંતનમાંથી આપણે જો મુક્ત ન થઈ શકતા હોઈએ તો નવા વર્ષના અભીવાદનનો ઢોંગ કરવાનો આપણને કોઈ અધીકાર નથી! નવા વીચારો પ્રત્યેની…

ત્યાગનો દમ્ભ બડો વીચીત્ર હોય છે

સુગંધ આપવા માટે ફુલોને દીક્ષા લેવી પડે છે? સૌંદર્ય બતાવવા માટે ફુલોને મેક–અપ કરવો પડે છે? પવીત્ર જીવન જીવવાના બહાને શા માટે પરાવલમ્બી અને અપ્રાકૃતીક જીવન જીવવાનો માર્ગ પસન્દ કરવો?…

કયા છ પ્રકારના લોકો વારંવાર છેતરાય છે?

1008 ધ.ધુ.પ.પુ. સ્વામી શ્રી. રોહીતાનન્દજી જણાવે છે કે છ પ્રકારના લોકો વારંવાર છેતરાય છે. ભોટ, અહંકારી, વહેમીલા, લોભીયા–લાલચુ, અણઘડ અને શૉર્ટકટ શોધનારા લોકોને છેતરવાનું ખુબ સરળ હોય છે? તેમને ઠગનારા…

ગ્લૅમર અને અધ્યાત્મ હવે એક સરખાં જ

–રોહીત શાહ ક્યારેક તો એવો વહેમ પડે છે કે ગ્લૅમરની દુનીયા હોય કે અધ્યાત્મની દુનીયા હોય, એમાં હવે જરાય છેટું રહ્યું નથી. બન્નેમાં ગરીબોને કોઈ સ્થાન નથી. બન્નેમાં કરોડોના કારોબાર…

પુજા કરવાને બદલે ધનને વહેતું રાખવાની પ્રતીજ્ઞા કરો

પુજા કરવાને બદલે ધનને વહેતું રાખવાની પ્રતીજ્ઞા કરો – રોહીત શાહ ધન અને સમ્પત્તી આપણાથી છુટતાં નથી. કહેવાતા ત્યાગીઓ અને વીતરાગીઓ પણ બે હાથે જાહેરમાં ધન–સમ્પત્તીનો ત્યાગ કરે છે; પણ…

દેવ–દેવી લાંચ લીધા વગર ઉપકાર ન કરે ?

દેવ–દેવી લાંચ લીધા વગર ઉપકાર ન કરે ? –રોહીત શાહ કોઈ પણ વ્યક્તીની ધાર્મીક લાગણી ક્યારે દુભાય? અત્યાર સુધીની લાગણી દુભાયાની સેંકડો–હજારો ઘટનાઓનો સ્ટડી કર્યા પછી કહી શકાય કે જે…

નાસ્તીકો પણ આવા ઈશ્વરને સ્વીકારશે !

નાસ્તીકો પણ આવા ઈશ્વરને સ્વીકારશે ! –રોહીત શાહ આપણી ઈશ્વરની શોધ મુર્તી સુધી પહોંચીને સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. મુર્તી મળી એટલે ઈશ્વર મળી ગયો હોય એમ રાજી–રાજી થઈને આપણે તેની…

દરીયો કહે ખારાશ ન રાખો તો કેવું લાગે ?

દરીયો કહે ખારાશ ન રાખો તો કેવું લાગે ? –રોહીત શાહ એક મહાત્મા તેમના વ્યાખ્યાનમાં ઉપદેશ આપતા હતા : ‘લાઈફમાં કદી નેગેટીવ ન બનો. સક્સેસ માટેની માસ્ટર–કી પૉઝીટીવ થીન્કીંગ જ…

ફૅમીલી મારો ધર્મ છે અને ફૅમીલી મારું અધ્યાત્મ છે

ફૅમીલી મારો ધર્મ છે અને ફૅમીલી મારું અધ્યાત્મ છે –રોહીત શાહ પ્રૅક્ટીકલ લાઈફ સાથે જોડાયેલી ન હોય એવી વાત, ગમે તેટલી ભવ્ય હશે તો પણ; એનું આયુષ્ય ટુંકું જ હોવાનું.…