અપંગતાને માત આપનારી ડૉ. રોશનજહાં શેખ

40થી 70 ટકા અપંગતાવાળાને જ મેડીકલ કૉલેજમાં પ્રવેશ આપી શકાય. છતાં, રેલવે અકસ્માતમાં બન્ને પગ કપાઈ જતાં 90 ટકાથી વધારે અપંગતા ધરાવતી ડૉ. રોશનજહાં શેખ આજે એમ.ડી. (પેથોલોજી) છે. ભારતના…

ભારતની સર્વપ્રથમ સુશીક્ષીત મહીલા ટ્રક ડ્રાઈવર

‘ટ્રક ડ્રાઈવીંગ’ને ફક્ત પુરુષો માટેનો વ્યવસાય ગણવામાં આવે છે. એ વ્યવસાયમાં એક ભારતીય જાંબાઝ મહીલાએ પ્રવેશ કરી, પોતાની જગ્યા બનાવી લીધી છે. ‘વ્યક્તી વીશેષ’માં આજે સૌથી વધુ શીક્ષીત ભારતીય મહીલા…

દુરન્દેશી ડૉ. રાજેન્દ્ર ભારુડ

આજે એક એવા ‘વ્યક્તી વીશેષ’ની વાત કરવી છે જે ડૉક્ટર છે, આઈ.એ.એસ. છે અને જીલ્લા કલેક્ટર પણ છે. એમના વીષેનો આ લેખ વાંચીને મને ખાતરી છે કે તમે બધાં કહી…

પાંચ રુપીયાવાળા ડૉક્ટર

ડૉક્ટરનો પ્રૉફેશન સેવા નહીં પણ ધંધો બની ગયો છે. આ સેવા/ ધંધો આજે ખુબ જ બદનામ છે; છતાં આ પ્રૉફેશનને ખરા અર્થમાં સેવા સમજી ને કેટલાક ડૉક્ટરો ગરીબોની સેવા કરે…

ધરતી પરના ભગવાન

વ્યક્તી વીશેષ : –ફીરોજ ખાન આપણે ઘણી વખત આપણી આજુબાજુ એવી વ્યક્તીઓને જોતાં હોઈએ છીએ, જે વ્યક્તી બીલકુલ સામાન્ય લાગતી હોય છે. સામાન્ય વ્યક્તી જેવું જ તેઓ જીવન જીવતા હોય…