ચમત્કાર ચકાસણી કેન્દ્રો

WhatsApp Image 2023-04-29 at 12.38.26

ચમત્કાર ચકાસણી કેન્દ્રો

(1)સત્યશોધક સભા, સુરતના  સક્રીયકાર્યકરો :

નીવૃત્ત આચાર્ય સીદ્ધાર્થ દેગામી – 94268 06446, નીવૃત્ત આચાર્ય સુનીલ શાહ – 94268 91670, જવાંમર્દ માધુભાઈ કાકડીયા – 98255 32234, કલાશીક્ષકો ગુણવન્ત અને કરુણાબહેન ચૌધરી – 98251 46374, પરેશ લાઠીયા – 98257 70975, ઝહોરાબહેન સાયકલવાળા – 98257 05365, એડવોકેટ જગદીશ વક્તાણા – 94261 15792), એડવોકેટ/નોટરી ભરત શર્મા – 98257 10011, મહેશ જોગાણી – 98241 22520, જાદુગર પ્રવીણ મયાત્રા – 9824564643, મુકુન્દ ગજ્જર – 9825342751.

(2) ‘સત્યશોધક સભા’, નવસારીના  રાકેશ ધીવર – 9428212843

(3) ‘સત્યશોધક સભા’, વ્યારાના  સંજય ઢીમ્મર – 9879847038

(4) ‘જનવીજ્ઞાન જાથા’, રાજકોટના જયન્ત પંડ્યા – 98252 16689.

(5) ગુજરાતમુમ્બઈ રૅશનાલીસ્ટ એસોસીએશન, અમદાવાદના સક્રીયકાર્યકરો :

પીયુષ જાદુગર – 94260 48351, સુનીલ ગુપ્તા – 95740 68156, ગીરીશ ચાવડા  – 99985 34646.

(6) રુપાલની પલ્લીફેમ લંકેશ ચક્રવર્તી (ગામ : ભુવાલડી, તાલુકો : દસક્રોઈ) – 94263 75381.

(7) ‘લોક વીજ્ઞાન કેન્દ્ર’, ગોધરાના ડૉ. સુજાત વલી – 99794 22122)

(8) ‘રૅશનલ સમાજ’, ગાંધીનગરના ડૉ. અનીલ પટેલ – 93278 35215.

(9) ‘બનાસકાંઠા જીલ્લા અન્ધશ્રદ્ધા નીર્મુલન સમીતી’, પાલનપુરના સક્રીય કાર્યકરો :

અશ્વીન કારીઆ (નીવૃત્ત પ્રીન્સીપાલ, લૉ કૉલેજ) – 9374018111, જગદીશ સુથાર (આચાર્યશ્રી, એન. એલ. ઝવેરી સાર્વજનીક હાઈસ્કુલ, ગઢ તાલુકો : પાલનપુર)  – 94281 94175, ગીરીશ સુંઢીયા[નીવૃત્ત એન્જીનીયર (વેસ્ટર્ન રેલવે) પાલનપુર] – 94266 63821, પરેશ રાવલ – 98987 75385 તેમ જ દીપક આકેડીવાળા – 96383 93145.

(10) ‘વહેમ અન્ધશ્રદ્ધા નીવારણ કેન્દ્ર’, નડીયાદના ડૉ. જેરામ દેસાઈ – 87803 85795, 99259 24816

(11) ‘વહેમ અન્ધશ્રદ્ધા નીવારણ કેન્દ્ર’, આણંદના સોમભાઈ પ્રજાપતી – 9429958817

(12) ‘કૉમ્યુનીટી સાયન્સ સેન્ટર’, વડોદરાના દીનેશ ગાંધી – 98259 16874