અવીવેકબુદ્ધીપણાનું અર્થશાસ્ત્ર

‘અકથીત રોગ’ સમગ્રપણે અવૈજ્ઞાનીકતા પર ઉભેલો છે? સમાજના બહુસંખ્ય લોકો અવૈજ્ઞાનીકતાના આશીક કેમ બને છે? શું તેઓ અવૈજ્ઞાનીકતાને કારણે તબીબોને ખોટા અને ભગત–પીરને સાચા માને છે? ‘અકથીત રોગ’ના ઉપચારો–સીદ્ધી અને…

માનવીની ચમત્કાર–ઘેલછા

સોવીયેત રશીયા, ચીન કે અન્ય સામ્યવાદી દેશોમાં કોઈ બાબાઓ કે ઓલીયા કેમ પેદા થતા નથી? કોઈ ચમત્કારી પુરુષ, ઓલીયા, ફકીર, મર્હીષ કે માતાજીની સહાય વીના ત્યાંના કરોડો માણસો કઈ રીતે…

શ્રદ્ધા અને બુદ્ધી

ઈશ્વર સમ્બન્ધે વીચાર કરવાનું કામ કોણે ઉપાડી લીધું? સમાજને માટે કોણે નીયમો ઘડ્યા? ઠેઠ ઈશ્વરથી માંડીને તે સમાજના સર્વ વીષયો ઉપર કોણે પોતાની સત્તા જમાવી? સમાજને પોતાનો ગુલામ બનાવવા કોણ…

પ્રણાલીને દર મહીને ઓચીંતુ શું થઈ જતું હશે?

કાયમ હસમુખી રહેતી પ્રણાલી ‘પ્રીમેન્સ્ટુઅલ ટેન્શન’ને કારણે અચાનક અકળામણ, ચીડીયાપણું, ગુસ્સો કરવાનું કારણ શું છે? 15થી 40 વર્ષની ઉમ્મર વચ્ચેની 30 ટકાથી 80 ટકા સ્ત્રીઓને ‘માસીક’ આવવા પહેલા શું થાય…

ભારતીય મીથ્યા દાવાઓનું તાર્કીક વીવેચન

આગળના લખાણમાં જુદાજુદા શીર્ષકો હેઠળ ભારતના ધર્મશાસ્ત્રોમાં જુદાજુદા ધાર્મીક ગ્રન્થોમાં, કથાઓમાં તેમ જ ભારતીય હીન્દુ સમાજમાં રોજબરોજની જીવનરીતીમાં વીજ્ઞાન કેવી રીતે વણાયેલું છે એ દાવાઓનું વીગતે નીરુપણ કરવામાં આવ્યું છે.…

પપ્પાને ભુલ સમજાઈ ગઈ…

આ ધરતી કોણે બનાવી? માણસનો જન્મ કેમ થાય છે? અજવાળું કેમ થાય છે? અન્ધારું કેમ થાય છે? તમારા જીવનમાં સારું શું કે નરસું શું છે? તમને તે અંગે જાતે વીચારતા…

વેદના અને આલમ્બનનાં વર્તુળ

માણસને થતી વેદના પોતાના પુરતી સીમીત હોય છે? એ વેદનાને વાચા આપે છે? એની વેદનાઓને આલમ્બન મળે છે? આલમ્બન શોધવાથી કેવાં વર્તુળ પેદા થાય? આલમ્બનનાં વર્તુળથી કેવાં પરીણામ પ્રાપ્ત થાય?…

લેભાગુ વાસ્તુશાસ્ત્રીથી બચવું બહુ જરુરી!

વાસ્તુશાસ્ત્રીઓની શી ફરજ છે? વાસ્તુશાસ્ત્રના અભ્યાસનો વીષય, ઉદ્દેશ અને પાયો શું છે? કયા વાસ્તુશાસ્ત્રીઓનો ધન્ધો ધમધોકાર ચાલે છે? અને તે માટે કોણ જવાબદાર છે? છેતરાવા માટે કોણ તૈયાર હોય છે…

ગાંડપણ અને ડહાપણ વચ્ચેનો ભેદ કેટલો નજીવો છે?

શું કોઈ વ્યક્તી ઉન્માદાવસ્થા દરમીયાન અતીરેકમાં આવી જઈ માગણીઓ, જીદ, અધીરાઈ, ઉશ્કેરાટ કરે છે? તે વ્યક્તી ઉત્સાહના અતીરેકમાં આવી જઈ મારફાડ, ભાંગતોડ કરે છે? જ્યારે તે વ્યક્તીનો હુમલો કાબુમાં આવે,…

દાદાદાદીએ ‘બેબીસીટીંગ’ કરવું ફરજીયાત છે?

બાળકોને સાચવવાની પહેલી જવાબદારી એનાં માતાપીતાની છે. વડીલો એમાં માર્ગદર્શન, થોડો ટેકો અને મદદ આપી શકે છે. પરન્તુ તમને પૌત્રપૌત્રી બહું વહાલાં છે, એવું કહીને તેને સાચવવાની દાદાદાદીને ફરજ પડાય?…