સેક્યુલરીઝમ એટલે શું? (અંતીમ ભાગ)

સેક્યુલરીઝમનાં અંગભુત તત્ત્વો કેટલા છે અને કઈ રીતે ઓળખી શકાય? સેક્યુલરીઝમના પાયાની દાર્શનીક માન્યતાઓ શી છે? આ માન્યતાઓના પીંડમાંથી ઘડાયેલું વલણ સેક્યુલર વલણ સર્જે છે તથા સેક્યુલર સમાજને શક્ય બનાવે…

સેક્યુલરીઝમ એટલે શું? (ભાગ–2)

નૈતીક ધોરણોનો આધાર શેમાં છે? નૈતીક ધોરણો કોણ ઘડે છે? નૈતીક ધોરણો માટેનું પીઠબળ શેમાં છે? શું ‘સેક્યુલર’ શબ્દ કંઈક ફેશનેબલ બની ગયો છે? શું તેનો મનફાવતો અર્થ કરી તેનો…

સેક્યુલરીઝમ એટલે શું?

શું ધર્મમાં કહેવાયેલું બધું સત્ય છે? ધર્મએ રાજયમાં માથું ના મારવું જોઈએ કે રાજ્યે ધર્મમાં માથું ના મારવું જોઈએ? સેક્યુલર વ્યવસ્થાની હીમાયત કરવાની શા માટે જરુર પડી? Continue reading "સેક્યુલરીઝમ…

શ્રેષ્ઠ જીવનની કેળવણી

બધાં પ્રાણીઓમાં મનુષ્યપ્રાણી શ્રેષ્ઠ છે એમ માણસ ગર્વથી કહે છે; પણ ખરેખર તે શ્રેષ્ઠ છે શું? આપણી વૃત્તીઓ યોગ્ય છે કે અયોગ્ય? તે ધર્મ્ય છે કે અધર્મ્ય? તેમનું શમન કરવામાં…

મનુસ્મૃતીના શાસન કરતાં બંધારણવાળું શાસન શા માટે શ્રેષ્ઠ છે?

બંધારણને બદલે મનુસ્મૃતીવાળું વર્ણવ્યવસ્થાનું શાસન હોત તો ‘ખેડે તેની જમીન’ની પોલીસી બની હોત ખરી? “1947 પહેલાંના હજારો વરસમાં દેવી–દેવતાઓ/સાધુ–સંતો ક્યારેય તેમની કૃપા શા માટે વરસાવતા ન હતા? શું આ દેવી–દેવતાઓએ/સાધુસંતોએ…

લમપ્રોફીડે (Lamprophidae) અને નેટ્રીસીડે (Natricidae) કુટુંબના ચાર સાપ

લમપ્રોફીડે (Lamprophidae) અને નેટ્રીસીડે (Natricidae) કુટુંબના ચાર સાપ –અજય દેસાઈ કુટુંબ : લમપ્રોફીડે (Lamprophidae) પટીત રેતીયો સાપ આંશીક ઝેરી Leith’s Sand Snake, Indian Ribbon Snake (Psammophis leithi) સામાન્ય રેતીયા સાપ…

પ્રેતાત્માઓ તમારામાં પ્રવેશી શકે ખરા?

પ્રેતાત્માઓ તમારામાં પ્રવેશી શકે ખરા? –ડૉ. મૃગેશ વૈષ્ણવ સમાજ અને સંસ્કૃતીની અસરથી થતો ‘ડીસોસીએટીવ ડીસ ઓર્ડર’ માત્ર માતાજી આવવાના વર્તન પુરતો જ મર્યાદીત નથી. સામાન્ય રીતે લોકો જે વર્તનને વળગાડના…

અપંગોના અધીકારો માટે ઝઝુમતો અરમાન અલી

અપંગોના અધીકારો માટે ઝઝુમતો અરમાન અલી –ફીરોઝ ખાન ભારતમાં અને વીશ્વના અનેક દેશોમાં કામ કરી શકે તેવા અપંગોને ફેક્ટરીઓ કે ઑફીસોમાં કામ પર રાખવા રાખવા માટે કાયદાઓ બનાવવામો આવ્યા છે;…

અભીવ્યક્તી સ્વાતંત્ર્ય, એ તો લોકોનો વીશેષાધીકાર

અભીવ્યક્તી સ્વાતંત્ર્ય, એ તો લોકોનો વીશેષાધીકાર –રમણ પાઠક ‘વાચસ્પતી’ No experiment can be more interesting than that we are now trying, and which we trust will end in establishing the…

ત્રણ કુટુંબના ચાર સાપ

કુટુંબ : કોલુબ્રીડે (Colubridae) ધામણ, ચીતવાડું, ખેતરીયું બીનઝેરી Indian Rat snake or Dhaman (Ptyas mucosa) આ સાપ ગુજરાતનાં મેદાનમાં મુખ્યત્વે વસે છે; પરન્તુ સર્વત્ર છે વત્તે અંશે મળી આવે છે.…