ભુત : (ભાગ–2)

કાચની બંધ પેટીમાંથી શું આત્મા બહાર આવી હતી? મૃત્યુ પામેલ વ્યક્તી સાથે પ્રસીદ્ધ પ્રયોગ વીશે શું? ભુતગ્રસ્ત વ્યક્તી અજાણી ભાષામાં કેવી રીતે બોલે છે? ભુતગ્રસ્ત વ્યક્તીમાં રાક્ષસી તાકાત કેવી રીતે…

મહાત્મા જ્યોતીબા ગોવીન્દરાવ ફુલે

તમે જાણો છો, સ્ત્રીના માનવીય અધીકારનો સ્વીકાર કરનારો પહેલો ભારતીય હીન્દુ કોણ હતો? એક શુદ્ર હતો; નામે જ્યોતીબા ગોવીન્દરાવ ફુલે. જન્મે માળી( જન્મ તારીખ : 11 એપ્રીલ, 1827). પરમ પુજ્યોએ, મહામંડલેશ્વરોએ…

લોકો અન્ધશ્રદ્ધામાં શા માટે રચ્યાપચ્યા રહે છે?

બાબાઓ, માતાઓના ઢોંગ–ધતીંગ જાહેર થવા છતાં લોકો શા માટે તેઓની પાછળ રચ્યાપચ્યા રહે છે? તેઓ વૈચારીક શક્તી, તર્કનો શા માટે ઉપયોગ કરતા નથી? આ અંગે રૅશનાલીસ્ટ ભુપેન્દ્રસીંહ રાઓલના તર્કબદ્ધ વીચારો…

અન્ધશ્રદ્ધાનું ચણતર કરું છું!

મહીલાને માથાથી પગ સુધી લીંબુ, નીચોવીને ભીની કરવાથી મેલી વીદ્યા દુર થાય? મેલીવીદ્યા કુટુમ્બની જ વ્યક્તી શા માટે કરે? આવો, આજે સુરતના ભુવાજી–તાન્ત્રીક આધાર ભોજુ પાટીલના મુખે તેનું રહસ્ય જાણીએ...…

કર્મકાંડી સાધુ 30 વર્ષ પછી નાસ્તીક થયો

શું ધાર્મીક લોકો સ્વાર્થી હોય છે? દેખાડો કરવા માટે ધાર્મીક પ્રવૃત્તી કરે છે? ધર્મ ખોટા કાર્ય કરવા માટેની પ્રેરણા આપતો વ્યવસાય છે? વંચીતો, ગરીબોનું શોષણ કરવો એ જ ધર્મ છે?…

રૅશનાલીઝમ સામેના પડકારો

‘સત્યશોધક સભા’, સુરત દ્વારા રૅશનાલીઝમના ક્ષેત્રે વીશીષ્ટ કામગીરી કરનારને ‘રમણભ્રમણ સુવર્ણચન્દ્રક’ અર્પણ કરવામાં આવે છે. તા. 17 માર્ચ, 2019ને રવીવારે ‘અભીવ્યક્તી’ બ્લૉગના સમ્પાદકને આ એવોર્ડ અર્પણ થયો, તે પ્રસંગે રજુ થયેલ…

ઈશ્વરની શોધ?

દરેક ધર્મના પાયામાં ઈશ્વર છે? ઈશ્વર ભક્તોની પ્રાર્થના કે અજાન/નમાઝ સાંભળે છે? ઈશ્વર ભક્તોની વ્યથા દુર કરે છે? ઈશ્વરે ઘણા મહાન કામો કર્યા છે? તર્ક દ્વારા, ઈશ્વર, અલ્લાહ અને તેમના…

મારી રૅશનલ જીવનયાત્રા

રૅશનાલીઝમના ક્ષેત્રે વીશીષ્ટ કામગીરી કરવા બદલ સુરતની ‘સત્યશોધક સભા’ દર વર્ષે સર્વોચ્ચ એવોર્ડ ‘રમણભ્રમણ સુવર્ણચન્દ્રક’ એનાયત કરે છે. તા. 17 માર્ચ, 2019ના રોજ ‘રમણભ્રમણ સુવર્ણચન્દ્રક’ એવોર્ડથી મને સન્માનીત કર્યો હતો.…

હોળી – અણસમઝ કે અન્ધશ્રદ્ધા?

–વીક્રમ દલાલ પ્રાણી માત્રને જીવવા માટે હવા(ઑક્સીજન) અને પાણીની જરુર પડે છે. વૃક્ષો પોતાનો ખોરાક પ્રાણીઓએ ઉચ્છવાસમાં કાઢેલા હવામાં રહેલા કાર્બનડાયૉક્સાઈડ અને મુળ મારફત જમીનમાંથી ચુસેલા પાણીમાંથી સુર્યઉર્જાની મદદથી પાંદડામાં…

એ બે ન બને, સેંથો અને ટાલ

વીજ્ઞાન એ વીજ્ઞાન છે. તેનો અધ્યાત્મ સાથે કોઈ સમ્બન્ધ નથી. વીજ્ઞાન અને મેટાફીઝીક્સ, આ બેમાંથી કોઈ  ક્ષેત્રમાં નક્કર સમજણ ધરાવતા ન હોય તેવા લોકો અધ્યાત્મ અને વીજ્ઞાનનો સમન્વય કરવાનો ઉત્સાહ…