આંબેડકરના સન્માન, આંબેડકરના અવમાન

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર એટલે શું પુતળાં, સ્મારકો, છબીઓ, જય ભીમના નારા અને નવા જમાનાની 'ભીમ (BHARAT INTERFACE FOR MONEY) એપ' છે? શું રાજકીય પક્ષો અને બહુમતી બહુજન સમાજ બાબાસાહેબના વૈચારીક…

સેક્સ એ શીખવાની વસ્તુ છે?

જાતીય અજ્ઞાન, પાર્ટનર વગરની સેક્સ્યુઆલીટી અને લગ્નજીવનની જાતીય નીરસતા – આ ત્રણેય જાતીય જીવનની ગંભીર સમસ્યાઓ છે. તેના ઉકેલ માટે એકડે એકથી વીચારવું જોઈએ. સેક્સને નીરંકુશતા, દબાણ, શરમ, ગીલ્ટ વગેરેની…

નીર્ભીકપત્રકારત્વ, ક્યાં શોધવા જઈશું?

‘પત્રકારની કલમ તો તેજાબમાં ઝબોળેલી જ હોવી જોઈએ. જો તમે એવું ના લખી શકો તો કરીયાણાની દુકાન ખોલીને બેસી જવું જોઈએ!’ ફ્રીડમ ઑફ સ્પીચ ઍન્ડ એક્સપ્રેશનના સીદ્ધાંત પર બે ઝુંઝાર…

ઈલાપીડે (Elapidae) કુટુંબના ચાર સાપ

(50) બંગડીયો દરીયાઈ સાપ, (51) પટીત દરીયાઈ સાપ, (52) સાંકડા માથાનો દરીયાઈ સાપ, નાના માથાનો દરીયાઈ સાપ અને (53) કાળા માથાનો દરીયાઈ સાપની સચીત્ર જાણકારી પ્રસ્તુત છે. Continue reading "ઈલાપીડે…

પ્રાણીઓ વચ્ચે માનવ પ્રાણી

આપણે ગમે તેટલી ફીલોસોફી ફાડીએ પણ સુખદુઃખની લાગણીઓ ઉપર કાબુ કરી શકતા નથી. દરેક જણ મૅમલ બ્રેઈન ધરાવે છે અને દરેક જણ હૅપી કેમીકલ્સનો સ્ત્રાવ વધે તેમ ઈચ્છતા જ હોય…

સેક્યુલરીઝમ : ભેળસેળ અને વીરોધાભાસ? (અંતીમ ભાગ)

આજે ગાંધીવાદી અને માર્કસવાદી સેક્યુલરીઝમમાં રહેલ ભેળસેળ અને વીરોધાભાસ વીશે તેમ જ અખાના શબ્દોમાં હૉચપોચ સેક્યુલરીઝમની નીરર્થકતાને યાદ કરીએ... Continue reading "સેક્યુલરીઝમ : ભેળસેળ અને વીરોધાભાસ? (અંતીમ ભાગ)"

સેક્યુલરીઝમ : ભેળસેળ અને વીરોધાભાસ

જે દેશમાં મોટાભાગના લોકોને બે ટંક જમવાનું મળતું ન હોય ત્યાં ક્રીયાકાંડો ઉપર સેક્યુલર રાજ્યે ત્વરીત પ્રતીબંધ મુકવા જોઈએ, પરન્તુ આપણે ત્યાં ક્રીયાકાંડોને રાજ્ય તરફથી પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે. મુખ્ય…

ગરીબોની અસલ સેવા કરતું દવાખાનું

આપણી આજુબાજુ સ્વાર્થી લોકોનું જમઘટ હોય ત્યારે ની:સ્વાર્થ સેવા કરનારા લોકો બહુ જુજ હોય છે. પરન્તુ ખુશીની વાત છે કે ગરીબોની સેવાના ભેખધારીઓ છે એટલે જ આપણું આ જગત જીવવા…

ખળભળતી નદીઓ થઈ વહીશું

‘સાત પગલાં આકાશમાં’ કે ‘સળગતી હવાઓ’ કે ‘બત્રીસ પુતળીની વેદના’ને તે વળી સાહીત્ય કહેવાય?” નારીવાદી, ઉગ્રવાદી’ રચનામાં ‘સૌન્દર્ય’ હોય? એમ કહી સમાજનાં અને સાહીત્યનાં સ્થાપીતહીતોએ સીધી યા આડકતરી રીતે આવા…

ઈલાપીડે (Elapidae) કુટુંબના ચાર સાપ

(46) નાગ, દ્વીચમી નાગ, (47) મલાક્કા દરીયાઈ સાપ, બહુદંતી દરીયાઈ સાપ, (48) કેન્ટરનો સાંકડા માથાનો દરીયાઈ સાપ અને (49) મલાબાર દરીયાઈ  સાપની સચીત્ર જાણકારી પ્રસ્તુત છે. Continue reading "ઈલાપીડે (Elapidae)…