એક પગ ગુમાવનાર અવકાશયાત્રી બની શકે?

આપણે વીકલાંગને ‘દીવ્યાંગ’ નામ આપી દીધું, અને તેઓ ‘દીવ્ય’ શક્તી ધરાવતા હોવાની સરકારી રાહે વાર્તા કરી, પણ ખરેખર તેમના ગૌરવ માટે કશું કરાયું ખરું? ગૌરવ તો દુરની બાબત ગણાય, તેમની…

સોનેરી ગરુડ (ધોળવો)

સોનેરી ગરુડ મોટું શીકારી પક્ષી છે. તેના ભારે પીંછાવાળા પગના લીધે તેને ‘બુટેડ ઈંગલ’ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આપણે ત્યાં સામાન્ય રુપે દેખાતું ગરુડ સમડી જેવડા કદનું પણ [….......…….]…

શું કમુરતા ખરેખર કમુરતા હોય છે?

મકરસંક્રાંત પહેલાનો મહીનો કમુરતાનો મહીનો શા માટે છે, શા માટે હતો તેનું સાચું કારણ લોકો જાણતા નથી અને અન્ધશ્રદ્ધાથી તેને કમુરતાનો મહીનો કહે છે. ભારતમાં જ આ કમુરતાનો મહીનો છે.…

મહેમાં જો હમારા હોતા હૈ

રમણભાઈ પાઠકના વીચારોમાં એ બળ છે, જે સાધુ–સંન્યાસીઓમાં પણ નથી. એમનું જીવન સાદગીભર્યું છતાં વ્યવસ્થીત છે. જીવનને બરાબર જાણીને જીવી જવું, એ તો રમણભાઈ પાસેથી જ શીખવા જેવું છે. Continue…

તીરસ્કાર અને અભીવ્યક્તી સ્વાતન્ત્ર્ય

‘અદાલતનો તીરસ્કાર અને વીધાનસભા કે સંસદનો તીરસ્કાર’ વચ્ચે સંઘર્ષ થાય તો શું કરવું? અદાલત વીધાનસભાનો તીરસ્કાર કરે અને વીધાનસભા–સંસદ અદાલતનો તીરસ્કાર કરે તો કોનો હાથ ઉપર રહે? Continue reading "તીરસ્કાર…

વગડાઉ ટીટોડી- vanellus malabaricus

ટીટોડી દરીવાસમ વર્ગનું જાણીતું સ્થાયી અધિવાસી પંખી છે. ટીટોડીના ઘણા પ્રકાર છે પરન્તુ મુખ્યત્વે ત્રણ પ્રકારની ટીટોડી આપણે ત્યાં વિશેષ જોવા મળે છે. 1. સામાન્ય ટીટોડી (Red - Watted Lapwing),…

જળવાયુ પરીવર્તન : સ્વર્ગ અને નર્કના ત્રીભેટે ઉભેલી દુનીયા

શર્મ અલ–શેખની કૉન્ફરન્સમાં એક નોંધપાત્ર પ્રગતી તરીકે, 190 દેશો ‘લોસ એન્ડ ડેમેજ’ની જોગવાઈ પર સહમત થયા છે. એ અનુસાર, ભવીષ્યમાં જળવાયુ પરીવર્તનના કારણે આવનારી પ્રાકૃતીક આફતોથી ગરીબ દેશોમાં થનારા જાનમાલનું…

શું છે મારું વસીયતનામું? 

મને તો પારસીભાઈઓની સમગ્ર જીવનરીતી બહુ ઉત્તમ લાગે જ છે; પરન્તુ મૃતદેહની પણ જો આવી વ્યવસ્થા હોય તો, એ ખરેખર પારસી પુર્વજોની અદભુત દુરંદેશી જ કહેવાય અને પારસીઓના તથા ભારતીય…

યોગશાસ્ત્રીઓ

‘તમને કોણ, કેવી રીતે છેતરે છે’ પુસ્તકમાં યોગ કે યજ્ઞના વીષયોને પણ સમાવી લેતાં જરા ક્ષોભ થાય છે; પણ યોગ અને યજ્ઞને પણ પૈસા કમાવવા માટેનું એક સાધન બનાવી દેવામાં…

નાનો મકડીખોર Arachnothera longirostra

નાનો મકડીખોર પક્ષીનાં નર અને માદા સમાન હોય છે; પરન્તુ માદાનો દેખાવ નર કરતાં થોડોક નીસ્તેજ હોય છે. તેનું માથું નાનું અને ગરદન પાતળી હોય છે. તેમના પગ પાતળા અને…