સાપનું અસ્થીતન્ત્ર

સાપનું અસ્થીતન્ત્ર આમ તો સીધું–સાદું અને સરળ છે. અન્ય પ્રાણીઓની જેમ જ તે અસ્થી અને કાસ્થીઓનું બનેલું છે. આજે સાપની ‘ખોપરી’ અને ‘દંતાસ્થી’ની રચના જોઈએ. Continue reading "સાપનું અસ્થીતન્ત્ર"

બ્રહ્માંડના વણઉકલ્યાં રહસ્યો

બ્રહ્માંડ અતી વીશાળ અને વીવીધ છે, જે હજી જાણી નથી શકાયું તે ઘણું અજબ–ગજબ હોઈ શકે છે. બ્રહ્માંડ વીશે ઘણી અટપટી માન્યતાઓ, શક્યતાઓ અને રહસ્યો છે તે વીશે જાણીએ. Continue…

(5) સાપનું વર્ગીકરણ અને (6) ગુજરાતના સાપ

સાપના કુલ 28 કુટુમ્બના 500થી વધુ વંશના 3631 જાતીના સાપ નોંધાયા છે. તેઓને તેના ડી.એન.એ.ની સરખામણીની પદ્ધતીથી 28 કુટુમ્બમાં વર્ગીકૃત કરાયા છે. આમાંથી ભારતમાં 18 કુટુમ્બના સાપ પૈકી ગુજરાતમાં 12…

તોફાની, જીદ્દી બાળકો શૈક્ષણીક સજ્જતા કેળવી શકે?

ચાલુ ક્લાસે ઉભા થઈને બુમ પાડવાનું, ભાગી જવાનું, મોટેથી વાતો કરવાનું, નાનીનાની વાતોમાં ગુસ્સે થઈ જવાનું, બીજાનો નાસ્તો ખાઈ જવાનું,  ભણવામાં જરા પણ ધ્યાન ચોટતું ન હોય તેવા બાળકને સુધારવા…

સાપનો ઉદ્ભવ અને સજીવોના વર્ગીકરણમાં તેનું સ્થાન

સાપનો ઉદભવ ક્યારે થયો? સાપ શરુઆતના સરીસૃપો પૈકીનો જ જીવ છે? સજીવોના વર્ગીકરણમાં સાપનું શું સ્થાન છે? Continue reading "સાપનો ઉદ્ભવ અને સજીવોના વર્ગીકરણમાં તેનું સ્થાન"

દાર્શનીક ચીંતન પ્રણાલીઓ : આધ્યાત્મવાદી અને પાર્થીવવાદી

શું દાર્શનીક ચીંતન પ્રણાલીના બે પ્રવાહો વચ્ચેના વીવાદની ખાઈ ઘટવા લાગી છે? શું રૅશનલ–વૈજ્ઞાનીક પ્રવાહનું મહત્ત્વ સ્વીકાર પામવા લાગ્યું છે? શું પ્રત્યાઘાતી વલણો સામેના સંઘર્ષની ફલશ્રુતીનાં મીઠાં ફળ પાકશે? Continue…

(1) આપણા પતનની પરાકાષ્ઠાનો પ્રારમ્ભ (2) સુખ

શું આપણા–સમાજે 11મી સદીના અન્ધકારયુગમાં પુન:પ્રવેશ કર્યો છે? આવતી કાલે કોઈક વધારે બળવાન અને ધનવાન ઉચ્ચકુલીન વ્યક્તી પોતાને દેશનો ચક્રવર્તી સમ્રાટ કે વીશ્વસમ્રાટ ઘોષીત કરે તો તેનાથી સમાજ કે દેશનું…

‘સર્પસન્દર્ભ’ ગ્રંથની ‘પુર્વ ભુમીકા’

ગીરના જંગલ નજીક (ઈટવાયા)થી રુપીયા 75 લાખમાં ત્રણ સાપનો સોદો કરનાર શખ્સ ઝડપાયો. આ સાપનો મર્દાનાશકીત અને અલૌકીક ચમત્કારો માટે સુરતની પાર્ટીએ સોદો કર્યો હોવાનો સચીત્ર અહેવાલ તા. 27/11/2020ના ‘સંદેશ’…

દીશાઓ અને પરીમાણ

આપણે ત્રણ પરીમાણી દુનીયામાં રહીએ છીએ. આ ત્રણ પરીમાણ છે લમ્બાઈ, પહોળાઈ અને ઉંચાઈ. દીશાઓની રીતે જોઈએ તો આ થાય : ડાબે–જમણે, ઉપર–નીચે, આગળ–પાછળ. આ પરીમાણને વધુ ઉંડાણમાં સમજીએ… Continue…